Odszedł na wieczną wartę S T E B E L A L O J Z Y Drukuj
 
W dniu 3 czerwca 2011 r. zmarł w wieku 94 lat, kol. Alojzy Stebel, uczestnik wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 r., były pracownik Kopalni Węgla Kamiennego „Anna” w Pszowie, członek Związku Bojowników o Wolność i Demokrację a następnie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, zamieszkały w Kokoszycach.
   
Urodził się w robotniczej rodzinie. Okres młodości spędził w domu rodzinnym. Szkołę Powszechną ukończył w 1931 roku. Kiedy skończył 18 lat, rozpoczął pracę zawodową  w Kopalni Węgla Kamiennego „Anna” w Pszowie. W marcu 1939 roku, powołany został do odbycia czynnej służby wojskowej. Został skierowany do 4 pułku strzelców podhalańskich w Cieszynie. W czasie służby wojskowej zastała go II Wojna Światowa. Razem ze swoim pułkiem uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 roku. Jego szlak bojowy wiódł z Cieszyna przez Bielsko-Białą, Wadowice, Kraków do Lwowa. Tam dostał się do niewoli niemieckiej z której wrócił do domu 17 listopada 1939 roku.
   
Będąc w domu chciał podjąć pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Anna”w Pszowie, lecz nie został przyjęty, ponieważ był polskim żołnierzem i walczył przeciwko Niemcom hitlerowskim. Został skierowany do pracy przymusowej w Niemczech. Dopiero w maju 1940 roku, jako górnika  skierowano do pracy w Kopalni Węgla Kamiennego „Anna” w Pszowie. Pracował przez cały czas okupacji hitlerowskiej a potem także po wyzwoleniu do 1971 roku. W czasie pracy w kopalni nabył uprawnień do emerytury, z której skorzystał.
   
W maju 1987r. wstąpił do Koła Miejskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Pszowie, w której był aktywnym członkiem. Wszystkie otrzymane zadania wykonywał  sumiennie. Cieszył się szacunkiem i uznaniem organizacji kombatanckiej. Po transformacji ustroju politycznego w Polsce w 1989 r. został pozytywnie zweryfikowany, zostając członkiem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Pszowie. Mając 94 lata nie był już zdolny do aktywnej działalności w organizacji kombatanckiej, ale utrzymuje z nią żywy kontakt.
   
Z okazji 60-tej rocznicy wojny obronnej Polski 1939 roku, Prezydent Przeczypospolitej Polskiej mianował go na pierwszy  stopień  oficerski, „PODPORUCZNIKA WOJSKA POLSKIEGO” a Prezes Rady Ministrów potwierdził, że w latach walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem pełnił żołnierską powinność i  uzyskał prawo do zaszczytnego tytułu „WETERANA WALK o WOLNOŚĆ OJCZYZNY”.  Natomiast z okazji 65 rocznicy wojny obronnej Polski, Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie przyznał mu Dyplom Uznania „OBROŃCY OJCZYZNY” za jego czyny bojowe.
   
Za swoją działalność społeczną  i   zawodową odznaczony został odznaczeniami państwowymi i wyróżnieniami, między innymi: Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem za udział w Wojnie Obronnej Polski w 1939 roku.
Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Kokoszycach w dniu 6 czerwca 2011 roku przy udziale rodziny, sąsiadów i mieszkańców Kokoszyc. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła delegacja Zarządu Koła Miejskiego w Pszowie, w składzie: Członek Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP w Katowicach, Prezes Zarządu Koła Miejskiego w Pszowie, który wygłosił przemówienie pożegnalne w imieniu swoim oraz kolegów – uczestników walk w Wojnie Obronnej Polski w 1939 r. oraz Zarządu Koła Miejskiego i wszystkich członków pszowskiej organizacji kombatanckiej. W delegacji tej uczestniczyli także: kol. Rogoś Klara – Członek Zarządu Koła Miejskiego oraz Kol. Piotr Staniszewski – Członek Komisji Rewizyjnej. Cześć Jego Pamięci.

  Zarząd Koła Miejskiego ZKRPiBWP w Pszowie.