Obchody 220 rocznicy Konstytucji 3-go maja w Pszowie Drukuj
 W  220 rocznica Konstytucji 3-go Maja w Pszowie, obchodu tego święta odbyły się bardzo uroczyście. W miejscowej Bazylice odbyła się uroczysta Msza święta dla społeczeństwa miasta Pszowa, w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie, mimo padającego śniegu, delegacje organizacji społeczno  - politycznych miasta z orkiestrą przeszły pod pomnik upamiętniający „Przyłączenie w 1922 roku Górnego Śląska do Macierzy Polskiej”, gdzie złożono wiązanki i wieńce kwiatów. Pod pomnikiem miał też być wygłoszony referat przez członka Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego i prezesa Zarządu Koła Miejskiego w Pszowie, por. Franciszka Grzegorzka referat na temat 90 rocznicy, przypadającej w tym dniu wybuchu III-go Powstania Śląskiego, ale przeszkodziły ku temu warunki atmosferyczne.
    Następnie delegacje społeczeństwa miasta przeszły na salę Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. To tutaj por. Franciszek Grzegorzek wygłosił przemówienie, wspominając o zwycięstwie III-go Powstania Śląskiego, w wyniku którego część terenu plebiscytowego w której działał  powiat rybnicki ( z którego wyłączono po II wojnie światowej,  powiat wodzisławski) została przyłączona do Polski. Referat na ten temat spotkał się ze  zrozumieniem i gorącymi brawami.
    Po referacie, odbyła się niecodzienna uroczystość odznaczenia grypy działaczy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych „Kombatanckimi Krzyżami Pamiątkowymi – ZWYCIĘŻCOM” Odznaczenie to otrzymali: mgr Marek Hawel – Prezydent Miasta Pszowa, por. Franciszek Grzegorzek – Prezes Zarządy Koła Miejskiego, ppor. Stanisław Krawczyk – Sekretarz Koła Miejskiego, Jan Gąsiorowski – Skarbnik Koła Miejskiego, ppor. Piotr Staniszewski – działacz Batalionów Chłopskich, Karol Ogórek – Działacz Armii Krajowej, oraz Augustyn Plutowski - działacz Armii Krajowej. Odznaczenia te zostały przyznane przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych na wniosek Zarządu Koła Miejskiego, z okazji 65 rocznicy zwycięstwa. Do Odznaczenia dołączony jest „Dyplom” w którym Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie, „Wyrażając głęboki szacunek i wdzięczność obrońcom i wyzwolicielom Ojczyzny z okazji 65 rocznicy historycznego zwycięstwa odniesionego w II Wojnie Światowej nad niemieckim najemcom. Zasługi obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny na trwałe pozostaną w Narodowej pamięci.”
    Zaznaczyć należy, że „Kombatancki Krzyż Pamiątkowy – ZWYCIĘZCOM” przysługuje wszystkim kombatantom biorącym udział w II Wojnie Światowej, oraz osobom nie będącą kombatantem działającą aktywnie dla rozwoju i umocnienia kraju. Odznaczenie jest odpłatne ( według ceny produkcji) i wynosi 55.00 zł. Wszyscy kombatanci którzy chcieliby je otrzymać, proszeni są o zgłoszenie się w Zarządzie Koła Miejskiego w Pszowie, z jednoczesną wpłatą kwoty odpłatności za odznaczenie.
    Po części oficjalnej nastąpił koncert pamięci Papieża Jana Pawła II. Wystąpiła „Grupa Przyjaciół i nie Tylko”, Podczas Koncertu odbyła się promocja nowej książki autorstwa Bogusława Kołodzieja pt. „Karol Wojtyła w Pszowie” oraz wystawa fotograficzna zdjęć wielkoformatowych pochodzących z książki.