Skład Rady Miasta Drukuj

RADNI RADY MIEJSKIEJ

W PSZOWIE

KADENCJA 2014-2018

1.BASZTOŃ Ignacy
2.FIBIC Marek
3.GEBEL Romuald
4.GRZENIA Marcin
5.HANDSCHUH Dawid
6.IDZIACZYK Elżbieta
7.KOLORZ Wojciech
8.KOŁEK Jacek
9.KOŁODZIEJ Paweł
10.KOWOL Piotr
11.KRZYSTAŁA Czesław
12.MUCHA Czesław
13.NAWRAT Kazimierz
14.SITKO Błażej
15.STRAMKA Czesława

 

 

SKŁADY OSOBOWE KOMISJI

KADENCJA 2014-2018

 

I. KOMISJA ROZWOJU MIASTA, PLANOWANIA I BUDŻETU:

 1. 1. KOŁODZIEJ Paweł Przewodniczący Komisji
 2. BASZTOŃ Ignacy
 3. FIBIC Marek
 4. GEBEL Romuald
 5. HANDSCHUH Dawid
 6. KOLORZ Wojciech
 7. KOŁEK Jacek
 8. KOWOL Piotr
 9. MUCHA Czesław

II. KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ:

 1. 1. GRZENIA Marcin Przewodniczący Komisji
 2. FIBIC Marek
 3. HANDSCHUH Dawid
 4. MUCHA CZESŁAW
 5. NAWRAT Kazimierz
 6. STRAMKA Czesława

III. KOMISJA ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU:

 1. 1. KOLORZ Wojciech Przewodniczący Komisji
 2. GEBEL Romuald
 3. IDZIACZYK Elżbieta
 4. KOŁEK Jacek
 5. KRZYSTAŁA Czesław
 6. NAWRAT Kazimierz
 7. SITKO Błażej
 8. STRAMKA Czesława

IV. KOMISJA REWIZYJNA:

 1. 1. IDZIACZYK Elżbieta Przewodnicząca Komisji
 2. BASZTOŃ Ignacy
 3. GRZENIA Marcin
 4. KOŁODZIEJ Paweł
 5. SITKO Błażej