Planowane inwestycje i remonty w roku 2010 Drukuj 

 Planowane inwestycje i remonty w roku 2010

 

  • remont  ul. Konopnickiej z chodnikiem i kanalizacją deszczową – 2 500 000 zł
  • budowa chodnika przy ul. Kolberga cd. - 419 207 zł.
  • budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowe nr 1. - 240 000 zł.
  • \kanalizacja sanitarna ul. Konopnickiej oraz zlewnia ul. Niepodległości – 641.001 zł.
  • termomodernizacja Przedszkola nr 2 ( Os. Tytki ) -
  • remont ul Krasickiego – 115 800 zł.
  • dokumentacja projektowa – droga na Os. Kościuszki – 22 000 zł.
  • remont placyku przy obelisku oraz schodów – 29 000 zł.
  • rozbudowa monitoringu miejskiego – 16 000 zł.
  • oświetlenie targowiska


 

 

 

 

Zestawienie prac inwestycyjnych realizowanych w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych:

Rok 2010:
1.Budowa chodnika w ciągu ul. Paderewskiego   ( 200.000)
2.Remont chodnika w ciągu ul. Boh. Westerplatte  ( 50.000)
3.Przygotowanie dokumentacji projektowej – ul. Traugutta   ( 80.000)

Prognozowane inwestycje -  330.000  zł.
Prognozowany udział miasta w powierzonych zadaniach : 144.000,00

 „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miasta Pszów na lata 2007-2010”

 "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Pszów na lata 2007-2010”