Gimnazjum w Pszowie Drukuj
 

Dofinansowania na realizację projektu Gimnazjum w Pszowie pt. „Wszechstronna edukacja – wyrównuje szanse” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Realizacja projektu Gimnazjum w Pszowie pt. „Wszechstronna edukacja – wyrównuje szanse” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.