Organizacje pozarządowe Drukuj

Organizacje pozarządowe na terenie Miasta Pszów

1.Towarzystwo Sportowe Górnik Pszów
2. Ludowy Klub Sportowy „Naprzód 37” Krzyżkowice
3. Miejski Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”
4. Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki „Tao”

5. Towarzystwo Przyjaciół Pszowa

- Sekcja Turystyki Rowerowej
- Koło Osób Niepełnosprawnych
- Zespół Regionalny „Pszowiki”
- Konfraternia Rycerska Sua Sponte
- "FENIKS" FIRESHOW (Pokazy tańca z ogniem)
6. Stowarzyszenie Praworządność i Rozwój
7. Koło Gospodyń Wiejskich – Pszów
8. Koło Gospodyń Wiejskich – Krzyżkowice
9. Stowarzyszenie Stanu Średniego
10. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Koło Pszów
11. Wojewódzki Związek Pszczelarzy Koło Pszów
12. Skat Klub Czarni Krzyżkowice
13. Skat Klub OSP Pszów
14. Polski Związek Krótkofalowców Sekcja Pszów
15. PCK Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWK „ANNA”
16. Chór Mieszany „Cecilianum” Krzyżkowice
17. Chór Mieszany „Cecylia” Pszów
18. Zespół Kameralny „AD LIBITUM”

19. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

20. Polski Związek Działkowców ROD „JEDNOŚĆ”
21. Polski Związek Działkowców POD „PRZYSZŁOŚĆ”
22. OSP Pszów
23. OSP Krzyżkowice
24. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie
25. Stowarzyszenie „Pomóżmy sobie”
26. Fundacja Muzyczna Pszowskiej Orkiestry "ANNA"

27. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

28. Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek
29. Koło Łowieckie "LIS"
30. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Pszów
31. Harcerski Szczep Smoki
31. Stowarzyszenie Klub Motocyklowy "HANYSY"

 

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej