Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Drukuj
W zdrowym ciele zdrowy duch - Polsko - Czeskie Dni Sportu

„Centrum Informacji  - instrument wzajemnej czesko – polskiej współpracy”

II Dni polsko - czeskie

Polsko – Czeski Zlot motocyklowy

Czesko - Polskie Dni Przyjaźni - projekt miasta partnerskiego Horní Benešov