Projekty realizowane w ramach Programu Operacjunego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Drukuj

  Uruchomienie dodatkowego oddziału w Przedszkolu nr 3 w Pszowie  

   Mądrzejsi i sprawniejsi – obywatele UE
  Nie jestem gorszy – wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia
   Wszechstronna edukacja – wyrównuje szanse
Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów 
Projekt „Sprawny Samorząd
 Moja pasja Moją szansą na sukces
 Więcej umiem więcej wiem więc mądrzejszy staję się
 Mówię poprawnie. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pszowie
 Aktywny przedszkolak. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w Gminie Pszów
Przyszłość w naszych rękach – dodatkowe zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie
 Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra – dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie