Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Drukuj
 
      Wśród wielu organizacji społecznych działających w Pszowie, jest też organizacja działająca pod nazwą: Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Członkami zwyczajnymi Związku są:

•    Żołnierze wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 roku;
•    Żołnierze I i II Armii Wojska Polskiego;
•    Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie;
•    Żołnierze Armii Krajowej, Armii Ludowej i BCH;
•    Żołnierze /Polacy/ w Armii ZSRR
•    Synowie Pułku;
•    Żołnierze uczestnicy walk z UPA i Wehrwolfem;
•    Więźniowie obozów koncentracyjnych
•    Oraz inni walczący o wolną i demokratyczna Polskę.

             Po ich śmierci, członkami podopiecznymi Związku mają prawo zostać ich żony. Wymienieni tworzą Koło Miejskie, który wybiera ze swego grona Zarząd, oraz Komisję Rewizyjną. Na czele Zarządu Koła Miejskiego w Pszowie, stoi prezes, którym jest kol. Franciszek Grzegorzek, b. żołnierz wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 roku.
Organizacja kombatancka w Pszowie skupia aktualnie 78 członków, w tym 24 członków zwyczajnych i 54 członków podopiecznych.
            Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Pszowie jest spadkobiercą: Związku Powstańców Śląskich oraz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację .
             Zarząd Koła Miejskiego mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Traugutta 12. /Wejście od ulicy Konopnickiej/
            Plenarne posiedzenia Zarządu Koła Miejskiego odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, natomiast w każdy wtorek tygodnia członkowie Zarządu pełnią dyżury w godz. od 9:00 do 12:00
              Koło Miejskie posiada w swojej dyspozycji „Kombatancką Izbę Pamięci", w której wystawione są historyczne dokumenty związane z powstaniem Niepodległego Państwa Polskiego po 123 latach niewoli, powstaniami: wielkopolskim i śląskimi, II wojną światową, okresem okupacji oraz walką o niepodległość. Pokazujemy też łudzi - mieszkańców Pszowa i okolicy oraz zdjęcia i dokumenty walczących o wolność i niepodległość Polski.
            Młodzież Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych corocznie odwiedza „Kombatancka Izbę Pamięci" zapoznaje się z wystawionymi dokumentami i czynnie bierze udział w spotkaniach z kombatantami Pszowa.
Członkowie Kola Miejskiego posiadają swoją odznakę, którą przesyłamy w Załączeniu
 
Jubileusz 90 rocznicy urodzin Magdaleny Nadolskiej

 Kombatanci z Pszowa korzystają z pomocy wolontariuszy 

 Odznaczeni Kombatanci

 Izba Pamięci cz.1

Izba Pamięci cz.2


Odszedł na wieczną wartę    S T E B E L    A L O J Z Y
 90 rocznica III Powstania Śląskiego w P s z o w i e !

Obchody 220 rocznicy Konstytucji 3-go maja w Pszowie

 DZIEŃ KOBIET 2011

90 Rocznica „Bitwy Warszawskiej”

 
W 90 rocznicę urodzin Augustyna Pluty z Kokoszyc

Najstarszy wśród członków Koła w Pszowie.

 
 

 Ginęli za wolną, niepodległą i suwerenną Polskę

Prezes Ziwiązku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Polityczych

Franciszek Grzegorzek

 Kontakt:

Adres Związku
44-370 Pszów
ul. Traugutta nr 12
tel. 032 7291072
 
Sekretarz Zarządu Koła Miejskiego w Pszowie
Stanisław Krawczyk
44-370 Wodzisław Śl.
ul. Przemysłowa 5/32
tel. 032 4566329