Koło2 Drukuj

Po wejściu Polsku do Unii Europejskiej zwiększają się wymagania w stosunku do pszczelarzy co niejednokrotnie może skutkować likwidacją przydomowej pasieki.

Pewną pomocą są dotacje z Agencji Rynku Rolnego przy zakupie lekarstw przeciw Warrozie, małek pszczelich, pakietów pszczół oraz przeróżnego rodzaju szkoleniach i kursach.

Wszystkie te trudności mogą zniechęcać młodych adeptów sztuki pszczelarskiej do pszczelarzenia, jedynie starzy zapaleńcy kochający pszczoły prowadzą jeszcze przydomowe pasieki.

Może dojść do tego, że na naszym terenie zacznie brakować pszczoły miodnej – głównego zapylacza roślin owadopylnych – przez co zmniejszą się plony w sadownictwie i rośli uprawnych co uszczupli dochody w rolnictwie.

Aby do tego nie doszło trzeba zachęcać młodzież do pszczelarstwa, mieszkańców naszego terenu do zwiększonej konsumpcji miodu z naszych pasiek, powiększać bazę pożytkową dla pszczół, nie dopuszczać do nieraz nieuzasadnionej wycinki drzew i krzewów miododajnych, do odpowiedniego wykonywania oprysków w uprawach rolniczych i sadowniczych.

W dniu 20 kwietnia 2007 roku odbyło się walne zebranie Koła, na którym wybrano nowe władze na czteroletnią kadencję. W skład nowego zarządu weszli:

Stanisław Oślizło Prezes

Bolesław Ryszka V-ce Prezes
Bogdan Maciejewski Skarbnik
Piotr Tomala Sekretarz
Henryk Gorzolnik Członek
Kazimierz Kozłowski Członek
 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Zygmunt Bauerek Przewodniczący
Henryk Tlałka Członek
Stefan Tront Członek
 
W naszych pasiekach pozyskujemy miody nektarowe: rzepakowy, akacjowy, lipowy, nawłociowy, wielokwiatowy (m.in. mniszkowy). Czasami w naszych miodach jest pewien procent spadzi. Tylko prawdziwy miód pszczeli ulega krystalizacji (szybciej lub wolniej w zależności od odmiany). Słoik z miodem musi posiadać etykietę z opisem: dane pszczelaża, rodzaj miodu, rok produkcji, ciężar.

Członkowie naszego Koła uczestniczą w badaniach jakości wytwarzanych produktów pszczelich. Nasze produkty pszczele są badane w laboratorium Zakładu Inżynierii Środowiska EKO Projekt w Pszczynie na zawartość metali ciężkich oraz szczegółowe wymagania fizyko – chemiczne miodu. Wyniki badań naszych próbek wykazują, że odpowiadają Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. (poz. 1773) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu.

Członek naszego Koła prowadzi w Kornowacu sklep ze sprzętem pszczelarskim. Można u niego nabyć różne akcesoria pszczelarskie oraz miody. Sklep pszczelarsko – przemysłowy B.P Tomala ul. Raciborska 139, 44-285 Kornowac, tel. 603948858.