HISTORIA OGRODU DZIAŁKOWEGO Drukuj
Historia ROD "Jedność"
 
 
    Ogród został założony w 1933r. na gruntach Skarbu Państwa przy dawnej ulicy Rydułtowskiej przez radę Gminy w Poszwie. Teren został ogrodzony, wybudowano trzy studnie, oraz zbiornik wodny. Pierwszym prezesem został Karol Michałek, a Ogród został członkiem Towarzystwa Ogrodów Działkowych.

W 1940r. został przeniesiony na obecne miejsce, ponieważ KWK”Anna” potrzebowała teren na składowanie skały płonnej.

W 1946r. Ogród przyjął nazwę Pracowniczy Ogród Działkowy „Jedność”. Nadzór nad ogrodami pełniły Centralne Związki Zawodowe, natomiast patronat pełniło Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pszowie.  W dniu 5 lipca 1958r. Ogród święcił Jubileusz 25-lecia powstania, z tej okazji został ufundowany sztandar, który dziś służy reprezentacyjnie działkowcom

W 1974r. oddano do użytku Dom Działkowca wybudowany społecznie przez działkowców, przy znacznej pomocy władz Miasta, Wojewódzkiego Zarządu Ogrodów Działkowych w Katowicach, oraz dyrekcji kopalni „Anna”. W dniu 6 maja 1981r. weszła w życie Ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych, powstała samorządna, niezależna organizacja społeczna Polski Związek Działkowców. Pracownicze Ogrody Działkowe uznano za instytucję użyteczności publicznej, stanowią składnik terenów zielonych, oraz terenów rekreacyjnych w mieście. W ten sposób częściowo przyczyniamy się do realizacji zadań własnych gminy.

Ze względu na częste remonty domu Działkowca coraz bardziej niszczejącego na skutek występujących szkód górniczych, Zarząd ogrodu wystąpiło dyrekcji KWK”Anna” o odszkodowanie. Za uzyskane pieniądze w 1982r. przy pomocy Urzędu Miasta w Wodzisławiu przystąpiono do budowy nowego Domu Działkowca, po ustabilizowaniu się szkód górniczych wyremontowano i przeznaczono na pomieszczenia biurowe, magazyn oraz zaplecze gospodarcze.

W latach następnych inwestycje poszły w kierunku budowy linii kablowej do zasilania altan w energię elektryczną, wybudowano sieć wodociągową, zainstalowano wodomierze na każdej działce, utwardzono część dróg trylinką, wybudowano boisko i plac zabaw dla najmłodszych, zainstalowano nowe bramy wjazdowe, sfinalizowano remont ogrodzenia głównego działek.

Dzięki staraniom Zarządu, w dniu 30.03.2000r. podpisano Umowę ze Starostą Powiatu Wodzisławskiego na wieczyste użytkowanie gruntów.(99 lat.) W 1993r. Ogród został odznaczony przez Krajową Radę PZD odznaką „Zasłużony Dla Polskiego Związku Działkowców” w 1997r. Ogród otrzymał tytuł „Pracowniczy Ogród Działkowy 100-lecia” nadany przez Krajową Radę PZD. W tym samym roku odznaczony przez Radę Miasta w Pszowie odznaką „ Zasłużony Dla Rozwoju Miasta Pszowa”.