Ogród ROD Jedność w Pszowie Drukuj
Informacja o Ogrodzie ROD”Jedność” w Pszowie.

 

         POD działa na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2005r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspakajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do terenów rodzinnych ogrodów działkowych oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.(wyciąg z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 5 lipca 2005r.)

                                                                           

Pow. Ogrodu: 5.96.92 ha.
Wyposażenie ogrodu w infrastrukturę:
-Dom Działkowca 270 m2
-7 studni kopanych
-sieć wodociągowa
-sieć elektryczna
-boisko do gier
-plac zabaw

na terenie ogrodu działkę posiada sekcja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na której został wybudowany plac zabaw przystosowany dla dzieci niepełnosprawnej.
 
Zarząd ROD podjął uchwałę na bezpłatne użyczenie
pomieszczeń Domu Działkowca o pow. 60 m2
Sekcji Dzieci Niepełnosprawnych.
 
Historię Ogrodu Działkowego ROD”Jedność" można znaleść TUTAJ .
 
Zdjęcia z jubileuszu POD oraz zdjęcia dotyczące Sekcji Dzieci Niepełnosprawnych jaki dotyczących samych działek  można zanaczyć w GALERII.  
 
Informacje o "Jedność" można również znaleźć na stronie Polskiego Związku Działkowców Delegatura Rejonowa w Rybniku TUTAJ.
 
Dane teleadresowe
Adres: 44-470 Pszów
Ul. Marii Konopnickiej
Nr tel. 032 455 78 85
 
Skład Zarządu:
1.Gorzkowski Zbigniew prezes zarządu
2. Naczk Dorota  wiceprezes                                                                                     3. Pluta Ilona  sekretarz
4. Kaleta Piotr skarbnik                                                                                           5. Andryszczak Zbigniew członek
6. Wycisk Piotr członek
 
 
Komisja Rewizyjna:
1.Nabrdalik Piotr przewodniczący
2. Gil Artur  sekretarz                                                                                                3. Piasecki Piotr  członek

 
Komisja Rozjemcza:
1.Kaleta Jacek przewodniczący
2. Stus Tatiana  sekretarz                                                                                         3. Czogała Dariusz  członek