Almighty dance – wymiana międzykulturowa Drukuj

W czerwcu br. Gimnazjum w Pszowie podpisało umowę o dofinansowanie projektu „Almighty dance – wymiana międzykulturowa” w ramach programu Erasmus+ Akcja Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i pracowników – Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.

Projekt obejmuje wymianę młodzieży z 3 miast: Pszowa w Polsce, Horni Benešov w Czechach i Saint Philibert de Grand Lieu we Francji, która odbędzie się w dniach 15-26 sierpnia 2015 r. Tematem projektu jest taniec łamiący różne ograniczenia – geograficzne, społeczne, wiekowe, a nawet te wynikające z niepełnosprawności. Jego celem jest ukazanie tańca w wielu aspektach – jako formy identyfikacji narodowej i regionalnej, jako uniwersalnego języka komunikacji między różnymi narodowościami i platformy, na której wszystkie grupy mogą się spotkać w działaniu i wymienić się swoją kulturą, tradycjami i zwyczajami.

Celem głównym projektu jest przełamanie barier i otwarcie się na inną kulturę, rozwój osobisty i jednoczenie się w jednej wspólnej Europie. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji, rozwój kreatywności i aktywności, angażowanie młodzieży w działania mające wpływ na życie lokalne oraz kreowanie poczucia tożsamości europejskiej. Uczestnicy będą uczyli się nawzajem układów tanecznych, opracują biuletyn w trzech językach na temat tańców narodowych, stworzą słownik zwrotów i wyrażeń tanecznych, przygotują przedstawienie „Almighty Dance”, które będzie finalnym efektem międzykulturowej pracy młodzieży, przedstawienie poprzedzi happening zorganizowany na pszowskim rynku. Istotnym działaniem będą również liczne wieczory międzykulturowe, a także dyskusje prowadzone przez młodzież na tematy powiązane z tańcem. Młodzież nagra również film z wymiany.

Projekt jest w całości finansowany z Programu  Erasmus +. Całkowita wartość projektu wynosi 18 664,00 EUR.