Inwestycje i remonty 2008 Drukuj

  


Inwestycje
i remonty zrealizowane
w roku 2008 
 

 

 • kanalizacja deszczowa w ciągu ulicy Pszowskiej ( od sklepu ABC ) - 2 591 140 zł.
 • budowa kanalizacji sanitarnej ul. Skwary – 248 627 zł.
 • termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury (cd.) - 204 086 zł.
 • remont pawilonów na dworcu autobusowym ( docieplenie budynków, wymiana pokryć poliwęglanowych  – 78 890 zł.
 • remont „Gościńca Pszowskiego|” ( były Hotel Miejski ) wymiana okien – 150 000 zł.
 • termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3  w Krzyżkowicach ( ocieplenie dachu i wymiana okien – 302 674 zł.
 • remonty mieszkań komunalnych  - 63 843 zł.
 • remont OSP Krzyżkowice – 30 000 zł.
 • remont ulicy Fornalskiej – I etap  – 160 000 zł.
 • remonty na drogach gminnych  – 342 000 zł.
 • remonty cząstkowe dróg  i chodników   - 119 595 zł.
 • przygotowanie projektu hali sportowej przy Gimnazjum   – 73 200 zł.
 • remont ogrodzenia przy boisku w Krzyżkowicach   – 12 000 zł.

 

Wartość inwestycji  -  4 171 103 zł.
Wartość przeprowadzonych remontów – 822 948 zł.


Zestawienie prac inwestycyjnych realizowanych w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych:

1.Budowa chodnika przy ul. K. Miarki – 75.000,00
2.Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego – 90.000,00
3.Budowa chodnika przy ul. A. Krajowej – 15.000,00
4.Wykonanie nakładki na jezdni ul. Dygasińskiego – 62.000,00
5.Remont chodnika w ciągu ul. Traugutta od ul. Kasprowicza do ul. Drzymały – 95.000,00
6.Remont miejsc postojowych – 11.000,00

Inwestycje ogółem: 348.000,00
Udział finansowy miasta w powierzonych zadaniach to: 90.000,00

 „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miasta Pszów na lata 2007-2010”

 "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Pszów na lata 2007-2010”