Działąlność zaspołu rok 2004 Drukuj

2004 rok:

Zespół zanotował na swym koncie 25 występów. 4 z nich to udział w imprezach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Pszowa. Były to:

 • Nadzwyczajny Apel Maryjny w bazylice w Pszowie – promocja książki ks. prof. Jerzego Szymika Dziennik pszowski – 14.04.,
 • 80-lecie TS Górnik Pszów – występ dla gości w sali bankietowej hotelu „Górnik” – 12.06. (wśród zaproszonych znajdowała się delegacja z miasta partnerskiego Pszowa w Czechach – Horni Benešova),
 • 80-lecie TS Górnik Pszów – występ na uroczystej akademii w sali MOK – 13.06.,
 • otwarcie lokum TPP – 29.10.


Poza tym „Pszowiki” prezentowały się w repertuarze ludowo-biesiadnym w czasie następujących uroczystości lub imprez:

 • Abraham w Lubomii – 21.02. (kilkugodzinny, rozłożony na części występ, w czasie którego zaprezentowaliśmy dużą część naszego repertuaru),
 • Babski comber” gości i nauczycieli Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śl. – 9.03.,
 • Dzień Śląski w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Wodzisławiu Śl. (całodniowa impreza poświęcona Małej Ojczyźnie w kontekście Unii Europejskiej) – 25.03.,
 • V Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych Lubomia 2004 – 23.04.,
 • dożynki w Rzuchowie – 22.08.,
 • uroczystość poświęcenia sztandaru i herbu miasta Melč (Czechy) – 11.09.,
 • spotkanie najstarszych absolwentów SP 1 w Pszowie z okazji 75-lecia istnienia szkoły (wielu członków zespołu to właśnie absolwenci tej szkoły) – 2 10.,
 • spotkanie emerytowanych pracowników oświaty (restauracja „Adria”) – 20.10.,
 • koncert dla obchodzących Złote Gody (restauracja „Adria”) – 27.11.

Repertuar religijny stanowił treść występów na:

 • koncercie kolęd w kościele na Kalwarii – 18.01.,
 • koncercie kolęd w pszowskiej bazylice – 1.02.,
 • IX Festiwalu Pieśni Maryjnych – bazylika w Pszowie – 22.05.,
 • Godzinie Uwielbienia Maryi (odpust w Pszowie) – 27.06.,
 • Mszy św. w intencji 60-latków – bazylika w Pszowie – 16.09.,
 • Mszach św. z okazji prywatnych jubileuszy lub uroczystości rodzinnych – 17.04., 22.08. i 26.08. w pszowskiej bazylice, 23.05. w kościele w Kokoszycach, a 10.10. w Syryni.

Repertuar mieszany zaprezentowano w czasie:

 • koncertu z okazji 30 lat kapłaństwa proboszcza Józefa Fronczka (duża sala w Domu Parafialnym) – 17.04.,
 • koncercie z okazji Dnia Chorych na probostwie – 25.09.


Członkowie zespołu brali także udział w organizowanych przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Pszowie akcjach charytatywnych, obsługując stragany w czasie jarmarku wielkanocnego (6.04.) i bożonarodzeniowego (19.12.).

Życie „Pszowików” składa się nie tylko z prób i występów. Zgodnie z „Przyrzeczeniem Pszowików” świętujemy rocznice urodzin i jubileusze rodzinne członków zespołu. Ubiegły rok uatrakcyjniły także:

 • bal przebierańców – 21.01.,
 • udział w festynie u Kaczyny w Rogowach – 9.07.,
 • trzydniowa wycieczka do Srebrnej Góry, w czasie której zespół spotkał się z Zespołem Pieśni i Tańca „Przytup” z MOK-u w Radlinie, odwiedził swojego prezesa (szefował obozowi, na którym był również zespół „Przytup”) i wybrał się z obozowiczami na wycieczkę do Wambierzyc, Polanicy, Kudowy Zdroju i Błędnych Skał – 21. – 23.07.