Sekcja Osób Niepełnosprawnych Drukuj

Sekcja działa od 2003 roku. Koordynatorem jest Krystyna Tytko.

Główne cele działalności Sekcji:

- pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom w tworzeniu godnego życia

- organizowanie imprez artystycznych i rekreacyjnych

- zagospodarowanie wolnego czasu po zajęciach szkolnych

- integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.

Spotkania odbywają się w Świetlicy Rodzinnych Ogródków Działkowych „Jedność” przy ul. M.Konopnickiej a w okresie letnim w „Ogrodzie Marzeń” na terenie ROD.

Taniec, plastyka, zabawa, komputer – to główna forma zajęć prowadzonych społecznie przez wykwalifikowanych pedagogów z dużym doświadczeniem zawodowym: mgr Jolantę Lis, mgr Teresę Setlak, mgr Mirosławę Klimek, Elżbietę Tomas i Beatę Stonoga oraz wolontariuszy z Zespołu Szół Ponadgimnazjalnych w Pszowie.

KONTAKT

Krystyna Tytko
tel. +48 507111604