Telefony Alarmowe Drukuj

Lp.

Jednostka odpowiedzialna

telefon

telefony alarmowy

1.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

112

2.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

32/453 93 93

32/453 02 15

998

3.

Komisariat Policji w Pszowie

32/455 86 07

997

4.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wodzisławiu śląskim

32/453 93 93

32/453 02 15

693 506 033

5.

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności UM Pszów

w godz. pracy urzędu:

32/4558864 wew. 101, 110

po godz. pracy urzędu:

533 636 300

5.

Zintegrowana dyspozytornia medyczna w Jastrzębiu Zdroju ul. Jagiełły 4

32/434 94 80

32/428 74 80

999

6.

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

w Wodzisławiu Śląskim

32/455 18 40

994

7.

Pogotowie Gazowe w Rybniku z siedzibą w Radlinie

32/455 24 02 wew. 6

992

8.

Pogotowie Energetyczne Radlińskie Chałupki

991

9.

„Akcja Zima”

32/455 88 64 w. 122

 

601 999 458

10.

„Akcja Zima” po godzinach pracy

601 999 458

11.

Bezdomne psy (po godzinach pracy)

32/455 88 64 w. 122

 

601 999 458

12.

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Wodzisław Śląski

32/455 60 32

13.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

32/455 14 30