Wniosek o przyznanie prawa pomocy Drukuj
czwartek, 03 września 2015 07:21

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1257) w załączeniu przedstawiamy urzędowe wzory wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi osobie fizycznej oraz osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

wniosek dla osób fizycznych

wniosek dla osób prawnych