Projekt: INKUBATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU ZACHODNIEGO Drukuj
czwartek, 21 lutego 2013 10:03
 

Od 1 listopada 2012 roku do 31 lipca 2015 roku Powiat Wodzisławski – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim realizuje projekt pn.: „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika, Miastem Żory – Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Powiatem Rybnickim, Miastem Rybnik, Powiatem Raciborskim oraz Miastem Jastrzębie-Zdrój.

 
 
Celem głównym projektu jest podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej z subregionu zachodniego poprzez udzielanie kompleksowego wsparcia podmiotom ekonomii społecznej i osobom fizycznym zainteresowanym działalnością w podmiotach ekonomii społecznej. Powiat Wodzisławski jako Partner w realizacji projektu  jest odpowiedzialny za prowadzenie doradztwa bieżącego, promowanie ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz prowadzenie działań informacyjnych.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE TUTAJ