Ogłoszenie o konsultacjach Drukuj
piątek, 10 sierpnia 2012 14:19
 W dniu 9 sierpnia 2012r. przyjęto zarządzenie w sprawie wyboru formy i terminu przeprowadzenia konsultacji w celu zebrania opinii o projektach aktów prawa miejscowego. Konsultacji podlega 6 projektów uchwał Rady Miejskiej w Pszowie wynikających z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządków w gminach. Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Pszów TUTAJ (Zarządzenie 0050.51.2012).