Wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża Drukuj
poniedziałek, 06 sierpnia 2012 12:15
 

Burmistrz Miasta Rydułtowy prowadzi postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p,n. "Wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża "Anna 1" na OG "Pszów I" przez KW S.A, Oddriał KWK "Rydułtowy-Anna" w latach 2013 - 2019". Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte na wniosek Kompanii Węglowej S A. Oddział KWK "Rydultowy-Anna"

Obwieszczenie 1

Obwieszczenie 2