Pomoc żywnościowa Drukuj
czwartek, 17 grudnia 2015 10:28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszowie działając zgodnie z Zarządzeniem Nr BM.0050.143.2015 Burmistrza Miasta Pszów prowadzi działania zmierzające do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, w Podprogramie 2015.

Osoby zgłaszające potrzebę otrzymania pomocy żywnościowej powinny zgłosić się do Pracowników Socjalnych OPS celem złożenia stosownego oświadczenia.

Informuje się jednocześnie, iż złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu, a zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Programie powinny uczestniczyć także w tzw. działaniach towarzyszących.

Więcej informacji - tutaj