Wyniki konsultacji - "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Pszów na lata 2016 – 2022" Drukuj
środa, 16 grudnia 2015 15:05
Wyniki konsultacji przeprowadzonych w celu zebrania opinii o projekcie dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Pszów na lata 2016 – 2022”  

Zarządzeniem Nr BM.0050.150.2015 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 1 grudnia  2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu  „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Pszów na lata 2016 – 2022”w celu zebrania opinii i uwag mieszkańców Gminy Miasta Pszów dotyczących merytorycznego zakresu projektu  poddano go konsultacjom społecznym.
W trakcie trwania konsultacji podmioty uprawnione nie wyraziły opinii do projektu wyżej wymienionej Strategii.