Podatki na rok 2016 Drukuj
środa, 02 grudnia 2015 10:26

Podatek od nieruchomości bez zmian

Rada Miejska w Pszowie podjęła na sesji w dniu 25 listopada 2015r. między innymi Uchwałę nr XII/81/2015 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Pszów oraz zwolnień od tego podatku. Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości na terenie miasta Pszów  w 2016 roku nie wzrosną.

W 2016r.  niższy podatek od środków transportowych

Na tej samej sesji Rada Miejska w Pszowie podjęła również Uchwałę nr XII/90/2015 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od  środków transportowych na 2016 rok.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych daje możliwość różnicowania przez Radę Miejską wysokości stawek podatku od środków transportowych dla poszczególnych pojazdów. Przyjęty projekt uchwały zakłada obniżenie aktualnie obowiązujących stawek podatku od środków transportowych dla wszystkich środków transportu, w przypadku ciągników siodłowych i balastowych oraz przyczep i naczep około o 12%  - 13%.
Zaproponowanymi zmianami wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom podatników prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.  Projekt uchwały jest inicjatywą zmierzającą do aktywizacji przedsiębiorców lokalnych, jak i tych spoza terenu miasta Pszów.
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2016r.
Szczegóły dotyczące nowych stawek podatkowych można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miasta Pszów.