Inwentaryzacja stanu lasów Drukuj
środa, 29 lipca 2015 07:17

W imieniu Ministra Środowiska uprzejmie informujemy o prowadzonej na terenie całego kraju inwentaryzacji stanu lasów. Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia prowadzić będzie przedsiębiorstwo państwowe pn. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Tym samym uprzejmie prosimy o umożliwienie pracownikom ww. przedsiębiorstwa wstępu na tern lasów i dokonania stosownych pomiarów. Prace te planuje się wykonać w cyklu 5-letnim w miesiącach od czerwca do września. Dalsze informacje zawarte są w załączniku.

Informacja 1

Informacja 2