Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64
   
Uwaga - ozon! Drukuj Email
środa, 08 lipca 2015 15:10

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadamia, iż w dniu 7.07.2015 roku wystąpiło przekroczenie wartości progowej (180 µg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia w powietrzu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3) w mieście Katowice o 3 µg/m3, Dąbrowa Górnicza o 15 µg/m3 (Aglomeracja Górnośląska) oraz w strefie śląskiej w powiecie cieszyńskim o 5 µg/m3 oraz w powiecie częstochowskim o 8 µg/m3.


 


Przyczynami takiego stanu są warunki meteorologiczne związane z dużym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami, a także obecność w powietrzu substancji, które sprzyjają tworzeniu się ozonu w atmosferze (m.in. tlenki azotu i węglowodory).

Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB informuje, iż w dniu 8.07.2015 znajdujemy się pod wpływem niżów z ośrodkami nad Skandynawią i Zatoką Ryską. Przez obszar Polski od zachodu przemieszcza się układ frontów atmosferycznych, za którym będzie napływało chłodne powietrze polarno-morskie. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego powinna się wyraźnie poprawiać, szczególnie w okresach przelotnych opadów i wyładowań atmosferycznych. W okresach mniej korzystnych mogą zaznaczać się w niektórych rejonach województwa wysokie stężenia ozonu troposferycznego, mogące lokalnie przekraczać docelowy poziom średniego 8-godzinnego stężenia ozonu (120 µg/m3). Tego dnia osiągnięcie ostrzegawczego poziomu stężenia ozonu (180 µg/m3) będzie mało prawdopodobne. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywały się w zakresach swych dopuszczalnych wartości.

W dniu 9.07.2015 pogoda w naszym regionie będzie nadal kształtowana na skraju niżu skandynawskiego, z przemieszczającą się od zachodu przez obszar Polski strefą frontu okluzji. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie zadawalająca, zwłaszcza w okresach przelotnych opadów i burz. Tego dnia nie przewiduje się sprzyjających uwarunkowań występowania wysokich poziomów stężenia ozonu troposferycznego, mogących przekraczać docelowy poziom średniego 8-godzinnego stężenia ozonu (120 µg/m3), a osiągnięcie jego poziomu ostrzegawczego (180 µg/m3) wydaje się prawie niemożliwe. Stężenia pozostałych mierzonych zanieczyszczeń powinny układać się na nieco niższych niż w poprzedniej dobie zakresach dopuszczalnych wartości.

 

Grupami ludności w szczególności narażonymi na drażniące działanie ozonu są:

  • osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc, dzieci, osoby starsze, osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym powietrzu, osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon.

 

Osoby podatne na zanieczyszczenie mogą odczuwać podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, ucisk w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej przy głębokim wdechu.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podczas wysiłku fizycznego mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu). Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na infekcje.

Środki ostrożności, które powinny być podjęte to:

  • w przypadku przekroczenia poziomu 181 – 240 µg/m3 stężenia jednogodzinnego O3

unikanie przebywania na otwartej przestrzeni połączonych ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym przez najbardziej narażone grupy ludności, pozostałe osoby powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym.

  • w przypadku przekroczenia poziomu 240 µg/m3 stężenia jednogodzinnego O3 unikanie przebywania na otwartej przestrzeni przez najbardziej narażone grupy ludności, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na otwartej przestrzeni.

Bieżąca informacja o jakości powietrza dostępna jest w sposób ciągły na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach: www.katowice.wios.gov.pl, zakładka: Śląski Monitoring Powietrza.

 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.