Ważniejsze inwestycje 2010-2014 Drukuj Email
Koszt inwestycji i remontów w ostatniej kadencji - 22 miliony złotych

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej - 14 milionów złotych

Inwestycje sportowe

 • 2010 r.  – Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 1 – 252 000 zł.
 • 2011 r. – Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 3 w Krzyżkowicach – 376 000 zł.
 • 2012 r.  – Kompleks sportowy Orlik przy ul. Kraszewskiego – 1.405.400 zł.
 • 2014 r. – Boisko szkolne przy Gimnazjum – 256 000 zł.

Inwestycje drogowe

W roku 2010 zakończono modernizację układu komunikacyjnego poprzez gruntowną modernizację ul. Konopnickiej oraz wykonanie łącznika ul. Śląskiej z Pszowską. Wartość tej inwestycji sfinansowanej ze środków unijnych wyniosła ponad 4,2 miliona złotych.
W latach 2011–2014 miasto wydało na drogi ponad 5,5 miliona złotych, wykonując większe i mniejsze remonty i modernizacje. Z poważniejszych inwestycji prowadzonych wraz z Powiatem Wodzisławskim można wymienić:

 • Modernizację ul. Traugutta – koszt inwestycji 1,8 mln zł, w tym udział Pszowa 500.000 zł.
 • Remont ul. Staffa – ogólny koszt  690.000 zł, w tym udział miasta 341 000 zł.
 • Wykonanie chodnika i miejsc postojowych przy ul. Kraszewskiego w okolicy „Orlika” – ogólny koszt  130.000 zł, w tym udział miasta 65.000 zł.

W ramach inwestycji miejskich remontowano m.in. drogę na os. Kościuszki (koszt  ok. 900.000 zł, 50 proc. dofinansowania z tzw. „schetynówek”), ulice: Jesionową, Krasickiego, Drzymały, Traugutta – boczna, POW (patrz poniższe zestawienia).
W ramach prac kanalizacyjnych zostały także położone nakładki asfaltowe na ul. Rejtana, Asnyka oraz Kołłątaja.
Roboty drogowe w latach 2011–2014

2011 r.

 • Przebudowa drogi na os. Kościuszki - 894.210 zł
 • Odwodnienie ul. Dworska – 50.134 zł
 • Budowa chodnika ul. Śląska – 36.464 zł
 • Przebudowa ul. Witolda – 124.886 zł
 • Modernizacja miejsc postojowych parking (ul. M. Konopnickiej) – 27.587 zł
 • Droga wewnętrzna przy SP nr 1 – 34.908 zł
 • Modernizacja ul. Jesionowej – 58.977 zł
 • Remont ul. Traugutta boczna – 13.237 zł

2012 r.

 • Modernizacja ul. Krasickiego – 183.068 zł
 • Projekt ul. Traugutta (boczna) – 19.680 zł
 • Projekt przebudowy ul. POW – 29.520 zł
 • Koncepcja przebudowy ul. Sportowej – 19.680 zł
 • Zabudowa punktów oświetlenia LED (ul. Kraszewskiego) – 17.962 zł
 • Remont ul. Kołłątaja (boczna) – 15.957 zł
 • Modernizacja drogi ul. M. Konopnickiej (bunkier) – 13.960 zł
 • Odwodnienie ul. Dworska – 91.770 zł
 • Projekt odwodnienia ul. Traugutta (boczna) – 10.000 zł
Udział Miasta w inwestycjach i remontach dróg powiatowych:
 • Budowa chodnika ul. Paderewskiego – 10.619 zł
 • Budowa chodnika ul. Boh. Westerplatte – 12.600 zł
 • Budowa chodnika i parkingu ul. Kraszewskiego „ORLIK” – 61.100 zł
 • Przebudowa ul. Staffa – 87.138 zł

2013 r.

 • Modernizacja ul. Drzymały – 68.778 zł
 • Zabudowano dwie wiaty przystankowe w ciągu ul. Traugutta – 9.523 zł
 • Zabudowa progów zwalniających os. Biernackiego – 7.380 zł

Udział miasta w inwestycjach i remontach dróg powiatowych:

 • Przebudowa ul. Staffa – 124.782 zł
 • Przebudowa ul. Traugutta 500.000 zł
 • Projekt przebudowy ul. K.Miarki – 30.606 zł

2014 r.

 • Budowa ul. Traugutta (boczna) – 668.800 zł
 • Remont chodnika ul. Niepodległości – 210.000 zł
 • Przebudowa ul. POW – 480.000 zł
 • Projekty na ulice: Kolberga, Kruczkowskiego, os. Biernackiego – 58.800 zł
 • Projekt odwodnienia O. Pokoju–Pszowska – 7.380 zł
 • Projekt budowy oświetlenia ul. Rejtana – 8.118 zł
 • Remont drogi do przepompowni (ul. Pszowska boczna) – 40.000 zł
 • Remont nawierzchni jezdni ul. Niepodległości    130.850 zł
 • Remont nawierzchni ul. M. Konopnickiej (boczna do P. Kabuta) – 26.440 zł
 • Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Sportowej – 11.000 zł
 • Przesunięcie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ciągu ul. M. Konopnickiej – 19.000 zł
 • Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Paderewskiego (boczna - 100 m.b.) – 19.830 zł

Udział Miasta w inwestycjach i remontach dróg powiatowych:

 • Przebudowa ul. Staffa – 121.392 zł

Kanalizacja sanitarna

W  latach 2011–2014 wybudowano (głównie ze środków unijnych) około 5,5 km kanalizacji sanitarnej za kwotę prawie 3 mln złotych. Budowa ta objęła głównie ulice w ciągu drogi wojewódzkiej 933 (ul. Pszowska) od CPN do granicy z Wodzisławiem Śl., a także ul. Asnyka, Zgrzebnioka, częściowo Obr. Pokoju, Majakowskiego oraz Kruczkowskiego i Konopnickiej.


Placówki Oświatowe

 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 oraz przedszkoli nr 2 i 3 oraz filii w Krzyżkowicach – projekt unijny w kwocie 2,2 mln zł.
 • Wymiana parkietów na sali gimnastycznej w Gimnazjum oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Krzyżkowicach – 81.000 zł.
 • Modernizacja i wyposażenie szatni w Gimnazjum – 95.000 zł.
 • Droga wewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz remont szatni – 85.000 zł.

 

 

Inne inwestycje komunalne

 • Remont mieszkalnego budynku komunalnego na ul. Skwary wraz z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła – 527 936 zł.

 

 

Małe a cieszy

 • Wykonanie oświetlenia targowiska oraz remont szaletów miejskich – 100.000 zł
 • Platforma dla niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Kultury – 60.000 zł
 • Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sportowej – 11.000 zł
 • Przesunięcie przejścia dla pieszych na ul. M. Konopnickiej wraz z  rozbudową chodnika – 19.000 zł
 • Remont schodów - ul. Łukasiewicza (Pszowskie Doły) – 22.332,46 zł

 

 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.