PORZĄDEK NA NIERUCHOMOŚCIACH Drukuj Email

Poniżej podajemy adresy i numery firm, które posiadają aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości stałych oraz płynnych na terenie miasta Pszów.

 

NIECZYSTOŚCI STAŁE

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Naprzód’’ Sp. z o. o.
z siedzibą w Rydułtowach
przy ul.Raciborskiej 144b
tel. 032/ 45 77 083,
fax 032/ 45 73 630
KOMAX” S. C. U. Koczy I. Koczy
z siedzibą w Rybniku, 44-273 Rybnik ul. Frontowa 5a
tel. 032/ 4213334
Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
przy ul. Marklowickiej 21
tel. 032/ 45 53 905,
fax. 032/ 45 54 954
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim,
44- 304 Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 15
tel. 032/4552634,
fax. 032/ 455465
 Global Services Usługi Ekologiczne
Sp. z o. o.
Ul. Moszczeńska 27, 44-325 Mszana
tel. 032/ 47 20 567,
fax. 032/ 45 20 567
Usługi Asenizacyjne Stanisław Korgól
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Jastrzębska 53
tel. 602 470 050
Przedsiębiorstwu Spedycyjno-Transportowego „TRANSGÓR” S.A.
z siedzibą w Rybniku
przy ul. Jankowickiej 9
tel. 032/ 7555433, 7555444,
fax. 7555499
Usługi Asenizacyjne ECO-GRYT
Szweda Adam
z siedzibą w Rydułtowach,
44-280 Rydułtowy ul. Mickiewicza 25/6
tel. 032/ 45 77 162
lub 509 189 183
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o. o.
z siedzibą w Rudzie Śl.
przy ul. Kokotek 33
tel. 032/ 24 81 081 do 083
fax. 032/ 2481081 wew. 231
Wodociągi-ESOX
Sp. z o. o.
 ul. Odległa 138
44-310 Radlin
tel. 032/ 456 09 75
fax. 032/ 456 09 75
Strach i Synowie Spółka z o.o.
ul. Bór 137
42-202 Częstochowa

tel. 0 34 / 365 05 01
fax. 0 34 / 365 91 17
Michał Szymura
Wywóz nieczystości płynnych
44-280 Rydułtowy ul. Raciborska 25
tel. 602 491 315
EKO M. Golik J.
ul. Kościuszki 45a
44-200 Rybnik

tel. 0 32 / 423 08 45
fax. 0 32 / 423 08 45


Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-GLOB Janusz Kuczaty
ul. Raciborski 37
44-362 Bełsznica

tel. 0 32 / 451 20 15
 

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "KOMART" sp. z o.o. ul. Szpitalna 7
44-194 Knurów

tel.  32  235 11 83
fax.  32  235 22 01

 
 Przedsiębiorstwo Komunalne "Darpol" Dariusz Strach ul. Korzonek 98
42-274 Konopiska

tel.  34 366 89 83
fax.  34 328 37 14
 
 Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach Zbigniew Strach ul. Korzonek 98
42-274 Konopiska

tel.  34 366 89 84
fax.  34 328 37 14
 
 ALBA Miejskie Pszedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel.  32 396 92 00
fax.  32 396 92 09
 
 ALBA Południe Polska Sp. z o. o. ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel.  32 262 50 29
fax.  32 262 25 34
 


Szanowni mieszkańcy wymóg zawarcia umów w celu wywozu nieczystości stałych i ciekłych wynika z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/296/2006 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 23 października 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Pszów.


 

 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.