Jak segregować odpady Drukuj Email

WYKAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH SELEKTYWNIE


Rodzaj odpadu

Kwalifikują się do tej kategorii

Nie kwalifikują się do tej kategorii

Oznaczenie pojemnika

Miejsce odbioru odpadu

Plastik

Butelki PET, plastikowe opakowania, pojemniki, kubki, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, worki foliowe, reklamówki, folie.

Tworzywa piankowe, styropian, plastikowe opakowania po farbach, olejach technicznych, smarach i chemikaliach, folia budowlana, wyroby z PCV np. płytki i wykładziny, worki i pojemniki po środkach ochrony roślin i nawozach sztucznych.

Kolor czerwony

- przed nieruchomością

- na PSZOK

Opakowania wielomateriałowe

Kartony i tektury pokryte folią aluminiową po sokach, napojach, mleku itp.

Kartony po sokach, mleku itp. zanieczyszczone lub z resztkami zawartości.

Kolor czerwony

- przed nieruchomością

Papier

Książki, zeszyty, gazety, torby papierowe, kartony, tektura, foldery, katalogi i opakowania wykonane z papieru.

Papier tłusty, mokry, lub zabrudzony.

Kolor czerwony

- przed nieruchomością

- na PSZOK

Metal

Puszki po konserwach i napojach, drobny złom opakowaniowy metali kolorowych i żelaznych, nakrętki metalowe, metalowy sprzęt kuchenny

Puszki po lakierach i farbach, pojemniki po aerozolach, zużyte baterie i akumulatory, metalowy sprzęt kuchenny posiadający plastikowe elementy.

Kolor czerwony

- przed nieruchomością

- na PSZOK

Szkło

Opakowania ze szkła białego, zielonego, brązowego bez zakrętek, kapsli i korków, stłuczka szklana wolna od zanieczyszczeń metalami i tworzywami

Lustra, szkło zbrojone, szyby, fajans, porcelana, żarówki, świetlówki,

Kolor zielony

- przed nieruchomością

- na PSZOK

Biodegradowalne odpady kuchenne

Odpady po owocach i warzywach, resztki żywności, fusy po kawie, herbacie, obierki, skorupki jajek, stare pieczywo, zużyte ręczniki papierowe

Odpady zielone z ogrodów i trawników, (liście, trawa, gałęzie, rośliny ogrodowe), odpady płynne.

Kolor brązowy

- przed nieruchomością

Żużel i popiół paleniskowy

Popiół i żużel z palenisk domowych: pieców C.O., kominków itp.
UWAGA: Odpad odbierany selektywnie w zabudowie jednorodzinnej w okresie listopad - marzec

Popiół i żużel zanieczyszczony lub zalany innymi odpadami,

Opis „POPIOŁY”

- przed nieruchomością

Odzież i Tekstylia

Odzież, materiały, opakowania z tekstyliów

Odzież i tekstylia zanieczyszczone olejami, smarami lub farbami, buty

Kontener na PSZOK

- na PSZOK

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Świetlówki, jarzeniówki, termometry rtęciowe, przełączniki zawierające rtęć, itp.

Tradycyjne żarówki, termometry nie zawierające rtęci

Kontener na PSZOK

- na PSZOK

Odpady zielone

Liście, chwasty, trawa, pędy i gałęzie oraz wióry, trociny i odpady drewna

Zmiotki pochodzące z zamiatania chodników i podwórek, zawierające inne odpady (np. piasek, fragmenty szkła, kapsle...)

Kontener na PSZOK

- na PSZOK

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki, w blistrach, fiolkach, ampułkach...

Opakowania, blistry po lekach, kartonowe opakowana leków, kosmetyki

Kontener na PSZOK

- na PSZOK

Zużyte opony

Zużyte opony samochodowe i rowerowe

Dętki, węże gumowe, wycieraczki samochodowe itp.

Kontener na PSZOK

- na PSZOK

Chemikalia

Resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji oraz opakowania z ich resztkami,

Opakowania po chemikaliach nie zawierające resztek zawartości, inne odpady zanieczyszczone chemikaliami

Kontener na PSZOK

- na PSZOK

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wszystkie wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym między innymi: telewizory, radia, odtwarzacze audio i wideo, pamięć przenośna, aparaty telefoniczne, lodówki, zmywarki, pralki, roboty kuchenne, suszarki, lokówki, elektronarzędzia, podzespoły komputerowe i całe zespoły komputerowe, klawiatury

Części zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, obudowy z rozmontowanego sprzętu.

UWAGA: Demontaż zużytego sprzętu, obejmujący usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy o ZSEE, może być prowadzony wyłącznie w zakładzie przetwarzania, a demontaż zużytego sprzętu poza tym zakładem podlega karze grzywny w wysokości od 2000 zł do 100 000 zł.

Kontener na PSZOK

- przed/na nieruchomości

- na PSZOK

Zużyte baterie i akumulatory

Zużyte baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory, niekompletne, rozmontowane lub ich części

Kontener na PSZOK

- na PSZOK

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Wszystkie odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na śmieci i nie można ich zakwalifikować do innych grup odpadów. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Wiekogabarytowy sprzęt elektryczny i elektroniczny (taki jak np., lodówki, pralki, zamrażarki, telewizory), odpady budowlane i rozbiórkowe (np. panele, płyty kartonowo gipsowe, deski podłogowe, ceramika sanitarna, lustra, szyby, okna itp...)

UWAGA: rozebranie odpadu wielkobarytowego na części, powoduje powstanie wielu nowych odpadów, z których każdy trzeba traktować osobno. Może się okazać, że niektóre części, ze względu na rozmiar nie będą już kwalifikowały się do tej kategorii.

Kontener na PSZOK

- przed/na nieruchomości

- na PSZOK

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

Gruz ceglany, tynkarski, betonowy, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, materiały pokryć dachowych, materiały izolacyjne w tym styropian i wełna mineralna, odpady instalacyjne oraz wszystkie inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie prac remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych.

Odpady zawierające azbest

Kontener na PSZOK

- na PSZOK

- przed/na nieruchomości, ale wyłącznie: okna, drzwi, zlewy, umywalki, miski WC, spłuczki, bidety, pisuary, wanny, brodziki i kabiny prysznicowe

•    PSZOK – Punkt Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany na ul. Traugutta 101 w Pszowie.


Pojemniki na odpady zmieszane przeznaczone są na odpady komunalne, których nie można zakwalifikować do żadnej z powyżej wymienionych, selektywnie zbieranych grup odpadów, lub nie kwalifikują się do selektywnego zbierania ze względu na zanieczyszczenia olejami, smarami, farbami lub innymi chemikaliami.
W okresie od kwietnia do października w pojemniku na odpady zmieszane gromadzić też należy popioły i żużle, natomiast poza tym okresem są one gromadzone selektywnie i nie należy ich umieszczać razem z odpadami zmieszanymi.

 

Rodzaj odpadu

Kwalifikują się do tej kategorii

Nie kwalifikują się do tej kategorii

Oznaczenie pojemnika

Miejsce odbioru odpadu

Plastik

Butelki PET, plastikowe opakowania, pojemniki, kubki, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, worki foliowe, reklamówki, folie.

Tworzywa piankowe, styropian, plastikowe opakowania po farbach, olejach technicznych, smarach i chemikaliach, folia budowlana, wyroby z PCV np. płytki i wykładziny, worki i pojemniki po środkach ochrony roślin i nawozach sztucznych.

Kolor czerwony

- przed nieruchomością

- na PSZOK

Opakowania wielomateriałowe

Kartony i tektury pokryte folią aluminiową po sokach, napojach, mleku itp.

Kartony po sokach, mleku itp. zanieczyszczone lub z resztkami zawartości.

Kolor czerwony

- przed nieruchomością

Papier

Książki, zeszyty, gazety, torby papierowe, kartony, tektura, foldery, katalogi i opakowania wykonane z papieru.

Papier tłusty, mokry, lub zabrudzony.

Kolor czerwony

- przed nieruchomością

- na PSZOK

Metal

Puszki po konserwach i napojach, drobny złom opakowaniowy metali kolorowych i żelaznych, nakrętki metalowe, metalowy sprzęt kuchenny

Puszki po lakierach i farbach, pojemniki po aerozolach, zużyte baterie i akumulatory, metalowy sprzęt kuchenny posiadający plastikowe elementy.

Kolor czerwony

- przed nieruchomością

- na PSZOK

Szkło

Opakowania ze szkła białego, zielonego, brązowego bez zakrętek, kapsli i korków, stłuczka szklana wolna od zanieczyszczeń metalami i tworzywami

Lustra, szkło zbrojone, szyby, fajans, porcelana, żarówki, świetlówki,

Kolor zielony

- przed nieruchomością

- na PSZOK

Biodegradowalne odpady kuchenne

Odpady po owocach i warzywach, resztki żywności, fusy po kawie, herbacie, obierki, skorupki jajek, stare pieczywo, zużyte ręczniki papierowe

Odpady zielone z ogrodów i trawników, (liście, trawa, gałęzie, rośliny ogrodowe), odpady płynne.

Kolor brązowy

- przed nieruchomością

Żużel i popiół paleniskowy

Popiół i żużel z palenisk domowych: pieców C.O., kominków itp.
UWAGA: Odpad odbierany selektywnie w zabudowie jednorodzinnej w okresie listopad - marzec

Popiół i żużel zanieczyszczony lub zalany innymi odpadami,

Opis „POPIOŁY”

- przed nieruchomością

Odzież i Tekstylia

Odzież, materiały, opakowania z tekstyliów

Odzież i tekstylia zanieczyszczone olejami, smarami lub farbami, buty

Kontener na PSZOK

- na PSZOK

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Świetlówki, jarzeniówki, termometry rtęciowe, przełączniki zawierające rtęć, itp.

Tradycyjne żarówki, termometry nie zawierające rtęci

Kontener na PSZOK

- na PSZOK

Odpady zielone

Liście, chwasty, trawa, pędy i gałęzie oraz wióry, trociny i odpady drewna

Zmiotki pochodzące z zamiatania chodników i podwórek, zawierające inne odpady (np. piasek, fragmenty szkła, kapsle...)

Kontener na PSZOK

- na PSZOK

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki, w blistrach, fiolkach, ampułkach...

Opakowania, blistry po lekach, kartonowe opakowana leków, kosmetyki

Kontener na PSZOK

- na PSZOK

Zużyte opony

Zużyte opony samochodowe i rowerowe

Dętki, węże gumowe, wycieraczki samochodowe itp.

Kontener na PSZOK

- na PSZOK

Chemikalia

Resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji oraz opakowania z ich resztkami,

Opakowania po chemikaliach nie zawierające resztek zawartości, inne odpady zanieczyszczone chemikaliami

Kontener na PSZOK

- na PSZOK

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wszystkie wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym między innymi: telewizory, radia, odtwarzacze audio i wideo, pamięć przenośna, aparaty telefoniczne, lodówki, zmywarki, pralki, roboty kuchenne, suszarki, lokówki, elektronarzędzia, podzespoły komputerowe i całe zespoły komputerowe, klawiatury

Części zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, obudowy z rozmontowanego sprzętu.

UWAGA: Demontaż zużytego sprzętu, obejmujący usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy o ZSEE, może być prowadzony wyłącznie w zakładzie przetwarzania, a demontaż zużytego sprzętu poza tym zakładem podlega karze grzywny w wysokości od 2000 zł do 100 000 zł.

Kontener na PSZOK

- przed/na nieruchomości

- na PSZOK

Zużyte baterie i akumulatory

Zużyte baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory, niekompletne, rozmontowane lub ich części

Kontener na PSZOK

- na PSZOK

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Wszystkie odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, workach i kontenerach na śmieci i nie można ich zakwalifikować do innych grup odpadów. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, sofy, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny, pierzyny, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp.

Wiekogabarytowy sprzęt elektryczny i elektroniczny (taki jak np., lodówki, pralki, zamrażarki, telewizory), odpady budowlane i rozbiórkowe (np. panele, płyty kartonowo gipsowe, deski podłogowe, ceramika sanitarna, lustra, szyby, okna itp...)

UWAGA: rozebranie odpadu wielkobarytowego na części, powoduje powstanie wielu nowych odpadów, z których każdy trzeba traktować osobno. Może się okazać, że niektóre części, ze względu na rozmiar nie będą już kwalifikowały się do tej kategorii.

Kontener na PSZOK

- przed/na nieruchomości

- na PSZOK

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

Gruz ceglany, tynkarski, betonowy, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, materiały pokryć dachowych, materiały izolacyjne w tym styropian i wełna mineralna, odpady instalacyjne oraz wszystkie inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie prac remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych.

Odpady zawierające azbest

Kontener na PSZOK

- na PSZOK

- przed/na nieruchomości, ale wyłącznie: okna, drzwi, zlewy, umywalki, miski WC, spłuczki, bidety, pisuary, wanny, brodziki i kabiny prysznicowe

 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.