Kogo obejmie system gospodarowania odpadami? Drukuj Email

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Rada gminy może jednak zdecydować, że odpady komunalne będą odbierane także od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nie zamieszkują stale mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Chodzi tutaj między innymi o takie nieruchomości jak: nieruchomości zamieszkałe sezonowo (np. domki letniskowe), hotele, szkoły i przedszkola, nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Rada Miejska w Pszowie postanowiła, że zasadnym jest, aby na terenie gminy funkcjonował tylko jeden system gospodarowania odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach; stąd też na sesji w dniu 26 września 2012 roku podjęto uchwałę Nr XXIII/152/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W uchwale tej postanowiono o odbieraniu z dniem 1 lipca 2013 r. odpadów komunalnych także od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 
 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.