Obowiązki gminy w zamian za uiszczoną opłatę Drukuj Email
Obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi reguluje ustawa z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a szczegóły sposób i zakres realizacji tego obowiązku ujęte zostały w uchwale nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Perzowie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Treść tej uchwały znajduje się poniżej.

Uchwała TUTAJ

 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.