Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64
   
Metoda naliczania opłaty i wysokość stawki Drukuj Email

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalono sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz następujących miesięcznych stawek opłaty:

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2016 roku i są następujące:

  1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 10,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie. Jeżeli odpady zbierane będą w sposób nieselektywny, opłata wyniesie dwukrotność stawki podstawowej.

(Do dnia 31.12.2015 r. obowiązują poprzednie stawki, to jest: jeżeli mieszkańcy będą gromadzić odpady w sposób selektywny - 8,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie, jeżeli natomiast mieszkańcy nie będą chcieli prowadzić selektywnej zbiórki odpadów - 14,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie.)

  1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (przedsiębiorstwa, obiekty handlowe, budynki oświaty i kultury, budynki administracyjne itp.):
  • za każdy pojemnik o pojemności 120 l. - 20,00 zł
  • za każdy pojemnik o pojemności 240 l. - 36,00 zł
  • za każdy pojemnik o pojemności 1100 l. - 108,00 zł
  • za każdy pojemnik o pojemności 7000 l. - 540,00 zł

Jeżeli odpady zbierane będą w sposób nieselektywny, opłata wyniesie dwukrotność stawki podstawowej.

(Do dnia 31.12.2015 r. obowiązują poprzednie stawki, to jest:

  • za każdy pojemnik o pojemności 120 l.    - 17,00 zł,
  • za każdy pojemnik o pojemności 240 l.    - 28,00 zł,
  • za każdy pojemnik o pojemności 1100 l.    - 75,00 zł,
  • za każdy pojemnik o pojemności 7000 l.    - 450,00 zł.

Jeżeli odpady zbierane będą w sposób nieselektywny, opłata wyniesie dwukrotność stawki podstawowej)

 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.