Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64
   
Gospodarowanie odpadami Drukuj Email

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów zlokalizowany przy ul. Traugutta 101 (teren ZGKiM Pszów) przyjmuje odpady w poniedziałki od 12:00 do 18:00, oraz w piątki od 8:00 do 14:00

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
kontakt:

odbiór odpadów i pojemniki na odpady     
tel: 32 716 08 19    

rozliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami    
tel: 32 716 08 18    

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.    

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Aktualności

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Pszów zawiadamia, że w dniu 28 października 2015 r. Rada Miejska w Pszowie podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Nowe stawki opłaty będą obowiązywały od stycznia 2016 r.
W wyniku zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie 1 lutego 2015 roku, zwiększyły się koszty odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta. Zapisy nowelizacji ustawy zostały uwzględnione w specyfikacji do przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Pszów w okresie od 1.07.2015 r. do 30.06.2017 r.

Pierwszą i główną przyczyną zwiększenia kosztów funkcjonowania systemu jest obowiązek wprowadzony w art. 6r ust. 3b ustawy, wprowadzono zapis „w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej”. W związku ze zwiększeniem częstotliwości odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej (wcześniej raz w miesiącu obecnie dwa razy w miesiącu) w koszty świadczenia usługi dla miasta, przedsiębiorcy zmuszeni byli wliczyć zwiększone nakłady związane z eksploatacją pojazdów (podwojona ilość kilometrów do pokonania celem odbioru odpadów), a także zwiększone wydatki na wynagrodzenia dla pracowników (podwojona ilość roboczogodzin dla pracowników stanowiących osady tych pojazdów).

Drugą z przyczyn zwiększenia kosztów funkcjonowania systemu jest wprowadzony w art. 3 ust. 2, pkt 6 obowiązek przyjmowania przez gminy w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. Wcześniej odpad ten właściciel nieruchomości, który przeprowadzał samodzielnie remont musiał zagospodarować we własnym zakresie i pokryć koszty odbioru i zagospodarowania odpadów (firmy remontowo budowlane wykonujące remonty są zobowiązane zagospodarować odpady, które powstaną przy wykonywaniu przez nie prac), obecnie koszt odbioru i zagospodarowani tych odpadów został przeniesiony na gminy, w związku z czym, w koszty świadczenia usługi dla miasta przedsiębiorcy zmuszeni byli wliczyć także zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.
Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.
Wartość poprzedniej umowy z przedsiębiorcą na cały okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2015 r. wynosiła 1.950.000 zł. Wartość obecnej umowy, uwzględniającej obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy, na okres od 1.07.2015 r. do 30.06.2017 r. wynosi 3.177.999,36 zł. W tej sytuacji zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi była konieczna dla utrzymania wymaganego ustawowo samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XI/75/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 9 listopada 2015 r., pozycja 5558, wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2016 roku i są następujące:
1.    Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 10,00 zł. za każdego mieszkańca miesięcznie. Jeżeli odpady zbierane będą w sposób nieselektywny, opłata wyniesie dwukrotność stawki podstawowej.
2.    Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (przedsiębiorstwa, obiekty handlowe, budynki oświaty i kultury, budynki administracyjne itp.):
a.    za każdy pojemnik o pojemności 120 l. - 20,00 zł
b.    za każdy pojemnik o pojemności 240 l. - 36,00 zł
c.    za każdy pojemnik o pojemności 1100 l. - 108,00 zł
d.    za każdy pojemnik o pojemności 7000 l. - 540,00 zł
Jeżeli odpady zbierane będą w sposób nieselektywny, opłata wyniesie dwukrotność stawki podstawowej.
Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
UWAGA: Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

----------------------------------

 

Od dnia 27 maja 2015 roku obowiązuje nowy wzór druku "Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Druk ten mozna pobrać w dziale "wzór deklaracji".
 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.