Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64
   
III ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - "STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA PSZOWA" Drukuj Email
czwartek, 23 sierpnia 2012 15:00
 

Gmina Miasto Pszów przygotowuje „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Pszowa na lata 2011 – 2020”. Jest to opracowanie, które stanowić ma usystematyzowaną i długoterminową koncepcję rozwoju określającą priorytetowe dla miasta kierunki działania. Ma ona określać misję i cele rozwoju Pszowa wraz ze sposobami ich osiągania przy maksymalnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego miasta, a jej głównym założeniem ma być stworzenie jak najlepszych warunków dla funkcjonowania naszej społeczności lokalnej.

 
 

Strategia Rozwoju jako podstawowe narzędzie zarządzania strategicznego miastem, musi przede wszystkim uwzględniać interes nadrzędnej grupy docelowej, czyli mieszkańców miasta. Aby było to możliwe, głos mieszkańców powinien zostać uwzględniony już w trakcie tworzenia dokumentu. W związku z tym miasto prowadzi konsultacje społeczne, które podzielone zostały na 3 etapy:

I etap konsultacji społecznych objął spotkania z przedstawicielami młodzieży, władz miasta, organizacji pozarządowych, itp., w ramach których opracowano proponowaną wizję misji i celów miasta oraz priorytetowych dla Pszowa inwestycji. Spotkania te odbyły się w I kwartale 2012 r.

II etap konsultacji polegał na udostępnieniu szeroko rozumianej społeczności lokalnej proponowanej wizji i  misji naszego miasta, celów i kierunków działania oraz priorytetowych przedsięwzięć i poznanie opinii mieszkańców na ten temat. II etap konsultacji został zakończony w II kwartale 2012 r.

III etap konsultacji opiera się na udostępnieniu mieszkańcom całego opracowanego dokumentu w celu wnoszenia wniosków i uwag.

Pozostając w zgodzie w ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, rozpoczynamy właśnie 3 etap konsultacji społecznych i prosimy o przedstawienie swoich wniosków i uwag dotyczących zapisów i ustaleń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Pszowa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,  poprzez wypełnienie poniżej umieszczonego Formularza uwag i wniosków

Formularz należy składać w terminie od 23 sierpnia do 12 września 2012 r.:

  •  w formie pisemnej, na adres: Urząd Miasta Pszów, Referat Promocji, Środków Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów
  • w formie elektronicznej, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (tytułując e-maila „Konsultacje społeczne III etap – Strategia Rozwoju”)
  • osobiście w Urzędzie Miasta Pszów, Referat Promocji, Środków Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Pszowska 534, 44-370 Pszów.

 

Uwagi i wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o możliwości wnoszenia uwag i wniosków do projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Pszowa na lata 2011-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko została zamieszczona w BIP Urzędu Miasta Pszów (link) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 
   
 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.