Odszedł na wieczną wartę S T E B E L A L O J Z Y Drukuj Email
 
W dniu 3 czerwca 2011 r. zmarł w wieku 94 lat, kol. Alojzy Stebel, uczestnik wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 r., były pracownik Kopalni Węgla Kamiennego „Anna” w Pszowie, członek Związku Bojowników o Wolność i Demokrację a następnie Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, zamieszkały w Kokoszycach.
   
Urodził się w robotniczej rodzinie. Okres młodości spędził w domu rodzinnym. Szkołę Powszechną ukończył w 1931 roku. Kiedy skończył 18 lat, rozpoczął pracę zawodową  w Kopalni Węgla Kamiennego „Anna” w Pszowie. W marcu 1939 roku, powołany został do odbycia czynnej służby wojskowej. Został skierowany do 4 pułku strzelców podhalańskich w Cieszynie. W czasie służby wojskowej zastała go II Wojna Światowa. Razem ze swoim pułkiem uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 roku. Jego szlak bojowy wiódł z Cieszyna przez Bielsko-Białą, Wadowice, Kraków do Lwowa. Tam dostał się do niewoli niemieckiej z której wrócił do domu 17 listopada 1939 roku.
   
Będąc w domu chciał podjąć pracę w Kopalni Węgla Kamiennego „Anna”w Pszowie, lecz nie został przyjęty, ponieważ był polskim żołnierzem i walczył przeciwko Niemcom hitlerowskim. Został skierowany do pracy przymusowej w Niemczech. Dopiero w maju 1940 roku, jako górnika  skierowano do pracy w Kopalni Węgla Kamiennego „Anna” w Pszowie. Pracował przez cały czas okupacji hitlerowskiej a potem także po wyzwoleniu do 1971 roku. W czasie pracy w kopalni nabył uprawnień do emerytury, z której skorzystał.
   
W maju 1987r. wstąpił do Koła Miejskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Pszowie, w której był aktywnym członkiem. Wszystkie otrzymane zadania wykonywał  sumiennie. Cieszył się szacunkiem i uznaniem organizacji kombatanckiej. Po transformacji ustroju politycznego w Polsce w 1989 r. został pozytywnie zweryfikowany, zostając członkiem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Pszowie. Mając 94 lata nie był już zdolny do aktywnej działalności w organizacji kombatanckiej, ale utrzymuje z nią żywy kontakt.
   
Z okazji 60-tej rocznicy wojny obronnej Polski 1939 roku, Prezydent Przeczypospolitej Polskiej mianował go na pierwszy  stopień  oficerski, „PODPORUCZNIKA WOJSKA POLSKIEGO” a Prezes Rady Ministrów potwierdził, że w latach walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem pełnił żołnierską powinność i  uzyskał prawo do zaszczytnego tytułu „WETERANA WALK o WOLNOŚĆ OJCZYZNY”.  Natomiast z okazji 65 rocznicy wojny obronnej Polski, Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie przyznał mu Dyplom Uznania „OBROŃCY OJCZYZNY” za jego czyny bojowe.
   
Za swoją działalność społeczną  i   zawodową odznaczony został odznaczeniami państwowymi i wyróżnieniami, między innymi: Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem za udział w Wojnie Obronnej Polski w 1939 roku.
Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Kokoszycach w dniu 6 czerwca 2011 roku przy udziale rodziny, sąsiadów i mieszkańców Kokoszyc. W uroczystości pogrzebowej uczestniczyła delegacja Zarządu Koła Miejskiego w Pszowie, w składzie: Członek Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP w Katowicach, Prezes Zarządu Koła Miejskiego w Pszowie, który wygłosił przemówienie pożegnalne w imieniu swoim oraz kolegów – uczestników walk w Wojnie Obronnej Polski w 1939 r. oraz Zarządu Koła Miejskiego i wszystkich członków pszowskiej organizacji kombatanckiej. W delegacji tej uczestniczyli także: kol. Rogoś Klara – Członek Zarządu Koła Miejskiego oraz Kol. Piotr Staniszewski – Członek Komisji Rewizyjnej. Cześć Jego Pamięci.

  Zarząd Koła Miejskiego ZKRPiBWP w Pszowie.
 
   
 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.