Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64
   
Przyszłość w naszych rękach Drukuj Email
 
Projekt „Przyszłość w naszych rękach – dodatkowe zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Pszowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie  i niwelowanie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez zwiększanie jakości usług edukacyjnych placówki i rozwój kompetencji kluczowych uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do wychowanków Szkoły Podstawowej nr 2 i obejmie m.in.:
1)    Warsztaty z języka angielskiego
2)    Warsztaty korekcyjno – kompensacyjne „Zdrowie szansą na dobrą przyszłość”
3)    Warsztaty z zakresu korygowania zaburzeń mowy
4)    Warsztaty ekologiczno – przyrodnicze
5)    Warsztaty „Uczymy się dokonywać dobrych życiowych wyborów” – praca z dziećmi z klas integracyjnych
6)    Warsztaty matematyczno – przyrodnicze
7)    Warsztaty zakresu równości płci
 
Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r., a jego całkowita wartość wynosi 398 575,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 338 788,75 zł, a z budżetu państwa 59 786,25 zł.
 

 

 

 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.