90 Rocznica Bitwy Warszawskiej Drukuj Email
 
                 W lipcu 2010 roku minęło 90 lat kiedy to obchodziliśmy rocznicę „Bitwy Warszawskiej” zwa-nej także „Cudem nad Wisłą”. W czasie tej bitwy klęskę ponieśli bolszewicy, którzy wtargnęli do naszego kraju, w czasie  odradzającego się państwa polskiego. Przeciwko nim stanęli najbardziej patriotycznie wychowani Polacy. Nie brakło wśród nich także młodych ślązaków.
                  Jednym z nich był Jan Kowol urodzony w polskiej rodzinie robotniczej. Od urodzenia do ostatnich dni swego bogatego życia pozostał wierny polskiej Ojczyźnie oraz  ziemi pszowskiej, z którą na zawsze związał swoje losy. Młode lata spędził w rodzinnym domu.  Szkołę Powszechną  w Pszowie skończył  w 1915 roku. Następnie uczył się rzemiosła w zawodzie kowala.
                  Jako młody chłopak  jako pierwszy wstąpił do  rodzącej się  Polskiej Organizacji Wojskowej w Pszowie. Przysięgę złożył na ręce Pawła Włoczka. Brał udział w przygotowaniu do I powstania śląskiego. Przenosił broń ze śląska cieszyńskiego.
                    Kiedy skończył 18 lat, zgłosił się  jako ochotnik do Armii Polskiej.  Został skierowany do I-go Pułku Strzelców Bytomskich. W tym czasie nastąpiło załamanie na froncie wschodnim. Bolszewicy parli na zachód, zagrażając kształtującemu się państwu polskiemu. Kowol razem ze swoją jednostką został skierowany na front wschodni. Brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej a potem uczestniczył w walkach z cofającymi  się oddziałami bolszewickimi pod Lwowem, Wilnem i Filipowem W czasie walk na froncie, został ciężko ranny, trafiony odłamkiem granatu w obie nogi. Został przewie-ziony do Szpitala w Wilnie, skąd po podleczeniu, skierowany został do szpitala w Poznaniu.
                    Kiedy poczuł się nieco lepiej na siłach, w marcu 1921 r. został urlopowany ze szpitala, celem wzięcia udziału w akcji plebiscytowej na Śląsku. W akcji tej brał czynny udział jako członek komisji plebiscytowej, ochraniając wiece, lokale plebiscytowe oraz wybitniejszych przedstawicieli władz.
                    W marcu 1921 r.  działał na Śląsku jako członek Komisji Plebiscytowej. Po wybuchu III-go powstania śląskiego, bierze czynny udział w walkach z Niemcami na froncie: Buków, Kamień, Olza, Odra. Po zakończeniu powstania wrócił do swej jednostki wojskowej w Poznaniu. W grudniu 1921 r został zwolniony z wojska. Wstąpił do Milicji Plebiscytowej, w której pełnił służbę  do czasu przejęcia Śląska 1945 1945przez władze polskie. Potem przez ponad 6 lat pełnił służbę w Policji Państwowej.
W czasie okupacji hitlerowskiej był szykanowany i prześladowany. Skierowany do pracy w Kopalni „ANNA” w Pszowie, pracował jako kowal do końca 1944 roku. W styczniu 1945 r. wezwany do służby w Wehrmachcie nie zgłosił się i do wyzwolenia musiał się ukrywać.
W Kopalni „ANNA” pracował do 1962 r. tj. do czasu przejścia na emeryturę. Jako emeryt pracował społecznie w Zarządzie Koła Związku Inwalidów Wojennych, Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz w Związku Zawodowym Górników.
                    W 1974 r. wstąpił do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Koła Miejskiego w Pszowie. Od początku był czynnym członkiem Koła. Wybrany w skład Zarządu Koła, przez kilka lat pełnił funkcję skarbnika Koła. Uczestniczył w urządzeniu Ogródka Jordanowskiego dla pszowskiej młodzieży i „Kombatanckiej Izby Pamięci”. Kiedy opuściły go siły fizyczne i zdrowie, uniemożliwiało mu udział w pracach społecznych, koledzy kombatanci odwiedzali go często w domu, utrzymując z nim żywy kontakt. Zmarł mając 99 lat.
                   „Kombatancką Izbę Pamięci” zdobi dziś wiele cennych pamiątek, które przekazał w czasie choroby. Między innymi jest „Krzyż za udział w wojnie polsko – bolszewickiej, oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, obrazy, książki, które ogląda młodzież szkolna i wszyscy zwiedzający zgromadzone eksponaty.
                    Mimo tak bogatej drogi życiowej, szczególnie w okresie powstań śląskich i wojny polsko-bolszewickiej, trudno byłoby szukać jego nazwiska w „Encyklopedii Powstań Śląskich”  z 1982 roku, wydanej przez Śląski Instytut Naukowy w Opolu.
 
 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.