Piotr Staniszewski - zasłużony kombatant i działacz społeczny. Drukuj Email
                 Piotr Staniszewski, członek Koła Miejskiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Pszowie, obchodził w dniu 6 czerwca 2010 roku, piękny jubileusz 85 rocznicę urodzin. 85 lat życia to szmat czasu, jaki przeszedł jako człowiek aktywny i umiejący radzić sobie w życiu. Urodził się 5 czerwca 1925 roku w rodzinie chłopskiej województwa kieleckiego. Po ukończeniu 6 klasowej Szkoły Powszechnej pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym. W domu rodzinnym zastała go wojna a w jej wyniku okupacja niemiecka. Miał dopiero 15 lat, ale już wówczas myślał o walce z okupantem hitlerowskim. W województwie kieleckim był silnie rozwinięty ruch partyzanc¬ki. Jeszcze przed ukończeniem 18 lat podejmuje decyzję. Zgłasza się do walki z okupantem niemieckim. Na terenie jego miejsca zamieszkania działa oddział „Batalionów Chłopskich". Składa przysięgę przed miejscowym komendantem Brykiem Franciszkiem (pseudonim „Góral"). Otrzymuje pseudonim „Grodny" i zostaje skierowany na ćwiczenie wojskowe w lasach łubnickich i na łąkach Orzeka Małe¬go. Po przeszkoleniu otrzymał przydział do grupy Piotra Pawliny, która działała w miejscowości Brody. W tej grupie brał udział we wszystkich akcjach bojowych aż do zakończenia wojny w 1945 roku. Po zakończeniu działań wojennych wraca do domu, cło rodziców. Szuka dla siebie miejsca w życiu.
                W 1948 r. wyjechał do Gdańska, gdzie pracował jako doker do 1952 roku. Potem odbył ćwiczenia wojskowe, a po ich zakończeniu zatrudniony został w Płockim Przedsiębiorstwie Budowy Mostów gdzie pracował w latach 1952 do 1955 roku. Następnie pracował w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Adamowo do 1961 roku, kiedy to wyjechał na Śląsk. Pracował w Wodzisławskich Zakładach Przemysłu Terenowego, w którym pracował do 1968 roku. W ramach przeniesienia służbowego przeniesiony został do pracy w Kopalni Węgla Kamiennego w Pszowie, gdzie został zatrudniony jako górnik. W Kopalni pracował do 1973 roku, kiedy to uległ wypadkowi w pracy i został skierowany na rentę inwalidzką. Osiadł na stale w Krzyżkowicach. Zaangażował się do działalności społecznej, w różnych organizacjach i przedsiębiorstwach handlowych.
                 W 1974 roku wstąpił do Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokra¬cję w Krzyżkowicach. Brał udział we wszystkich działaniach podejmowanych przez organizację kombatancką. Między innym uczestniczył w zbiórce na Fundusz Pomocy Społecznej.
Po dokonanej transformacji politycznej w kraju był nadal aktywnym członkiem w organizacji kombatanckiej w Krzyżkowicach do czasu połączenia się z Pszowem. W pszowskiej organizacji kombatanckiej wykonywał każde mu zlecone zadanie organizacyjne. Najdłużej był członkiem pocztu sztandarowego Koła Miej¬skiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Pszowie, a czasem wspomagał też Koło Miejskie w Wodzisławiu Śląskim,
               W 2001 roku wraz z pozostałymi członkami pszowskiej organizacji kombatanckiej, otrzymał „PATENT" w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzający, że w latach walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem pełnił żołnierską powinność i uzyskał prawo do zaszczytnego tytułu „Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”. Dokument ten podpisali: Prezes Rady Ministrów" Rzeczypospolitej Polskiej i Kierownik Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W 2001 roku, został mianowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszy stopień oficerski - podporucznika Wojska Polskiego, a pięć lat później, na wniosek Zarządu Kola Miejskiego w Pszowie, awansowany do stopnia po¬rucznika Wojska Polskiego.
                Mimo skończonych 85 lat życia i słabej postawie fizycznej, jest nadal ak-tywny w życiu organizacji kombatanckiej. W czasie konferencji sprawozdawczo-wyborczej w listopadzie 2009 r. wybrany został w skład Komisji Rewizyjnej Koła Miejskiego, z czego jest bardzo dumny i pełni ją z honorem. Nadal w razie potrze¬by występuje w składzie pocztu sztandarowego Kola. Miejskiego i wykonuje każde zlecone mu zadanie organizacyjne związku.
               W dniu jubileuszu 85 rocznicy urodzin, życzymy szanownemu jubilatowi przede wszystkim dużo zdrowia, dobrego samopoczucia, wszelkiej pomyślności w życiu oraz dalszej aktywnej działalności w organizacji kombatanckiej dla dobra naszej Ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej.

 
 
 
 
 
 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.