Mówię poprawnie. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pszowie Drukuj Email

 

Projekt pt. „Mówię poprawnie. Dodatkowe zajęcia edukacyjne w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Pszowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Celem projektu jest rozwój jakości usług edukacyjnych w Publicznym Przedszkolu nr 3 ukierunkowanych na korygowanie zaburzeń mowy dzieci w wieku 3-6 lat, edukowanie i podnoszenie kwalifikacji rodziców w kwestii radzenia sobie z zaburzeniami mowy dzieci w wieku przedszkolnym oraz pobudzenie świadomości społeczności lokalnej Miasta Pszowa w kwestii skali problemu zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt skierowany jest do wychowanków Publicznego Przedszkola  nr 3 w wieku 3-6 lat oraz ich rodziców. Obejmie on m.in. następujące zadania:

1.    Dodatkowe zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat)
2.    Warsztaty edukacyjne dla rodziców
3.    Wspólne zajęcia dla dzieci i ich rodziców
4.    Konferencja pod hasłem „Moje wyobrażenie o pracy logopedy a rzeczywistość”

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2010 r. do 31 maja 2011 r., a jego całkowita wartość wynosi 49 595,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 42 155,75 zł zł a z budżetu państwa 7 439,25zł.

 

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.