Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64
   
Więcej umiem więcej wiem więc mądrzejszy staję się Drukuj Email
 
Projekt „Więcej umiem więcej wiem więc mądrzejszy staję się” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej w Publicznym Przedszkolu nr 1 poprzez rozwój usług edukacyjnych ukierunkowanych na kształtowanie sprawności fizycznej i postaw prozdrowotnych wśród 3-6 latków, edukowanie i podnoszenie kwalifikacji i świadomości rodziców
w procesie wychowywania i edukacji dzieci oraz organizację zajęć edukacyjno – wspomagających rozwijających kompetencje kluczowe dzieci.

Projekt skierowany jest do wychowanków Publicznego Przedszkola  nr 1 w wieku 3-6 lat oraz dla do dzieci w wieku 3-5 lat nie uczęszczających do przedszkola. Wsparciem w ramach projektu objęci również zostaną rodzice dzieci.
Projekt obejmie m.in. następujące zadania:

1.    Nauka pływania
2.    Szkoła dla rodziców
3.    Nauka jazdy na łyżwach
4.    Uszatek uczy i bawi – zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym (zajęcia dla dzieci spoza przedszkola).
 
Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r., a jego całkowita wartość wynosi 49 997,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 42 497,45 zł a z budżetu państwa 7 499,55 zł.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.