Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64
   
Moja pasja Moją szansą na sukces Drukuj Email

 
Projekt „Moja pasja Moją szansą na sukces” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji różnorodnych zajęć z zakresu kultury, sztuki, sportu, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, informatycznych oraz nauki języków obcych.

Projekt skierowany jest do wychowanków Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz uczniów Gimnazjum. Obejmie m.in. następujące działania:

Działanie 1.   Utworzenie kółka teatralnego SP nr 3.

Działanie 2.   Utworzenie kółka muzycznego SP nr 3.

Działanie 3.   Utworzenie kółka plastycznego SP nr 3.

Działanie 4.   Utworzenie kółka sportowego/korekcyjnego SP nr 3.

Działanie 5.   Prowadzenie warsztatów – Zdrowe życie – długie życie – SP nr 3.

Działanie 6.   Utworzenie kółka j. angielskiego SP nr 3.

Działanie 7.   Utworzenie kółka kaligrafii SP nr 3.

Działanie 8.   Utworzenie kółka matematyczno/informatycznego SP nr 3.

Działanie 9.   Prowadzenie zajęć wyrównawczych klas I-III SP nr 3.

Działanie 10. Prowadzenie zajęć - Poznawanie świata wokół nas – SP nr 3.

Działanie 11. Utworzenie gimnazjalnej grupy aktywnej twórczości.

Działanie 12. Prowadzenie zajęć - Kształtowanie właściwej postawy ciała uczniów Gimnazjum.

Działanie 13. Utworzenie gimnazjalnej grupy rozwijania kompetencji kluczowych.

Działanie 14. Prowadzenie zajęć - Radzimy sobie w życiu codziennym – gimnazjalna grupa integracyjna.

Działanie 15.  Utworzenie grupy teatralnej SP nr 2.

Działanie 16.  Utworzenie grupy tanecznej SP nr 2.

Działanie 17.  Utworzenie grupy sztuki decoupage SP nr 2.

Działanie 18. Prowadzenie warsztatów z zakresu patologii społecznej oraz niepowodzeń szkolnych.

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 września 2010 r. do 29 lipca 2012 r., a jego całkowita wartość wynosi 734 944,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 624 702,40 zł a z budżetu państwa 110 241,60 zł.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.