Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64
   
Realizacja projektu Gimnazjum w Pszowie pt. Wszechstronna edukacja - wyrównuje szanse Drukuj Email
                     
 

 

 Gimnazjum I kw

Zadania 1
W w/w okresie sprawozdawczym dokonano rekrutacji personelu (umowy zlecenia) oraz naboru uczniów (łącznie 160 osób).  W ramach zadania w niniejszym okresie sprawozdawczym dokonano rownież zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych, i sprzętu do prowadzenia zajęć - aparat fotograficzny (poz. 8) W okresie sprawozdawczym odbyły następujące zajęcia:
- wyjazd do teatru,
- utworzenie i ropoczęcie zajęć koła fotograficznego,
- utworzenie i ropoczęcie zajęć koła plastycznego.

Zadanie 2
W w/w okresie sprawozdawczym dokonano rekrutacji personelu (umowa zlecenia) oraz noboru uczestników (łącznie 160 osób).  W pierwszym kwartale pracy zajęcia odbyły się zgodnie z zaplanowanym programem w następującym zakresie:
- organizacja warsztatów pt. "Impreza",
-prowadzenie zajęć w ramach kółka informatycznego.

Zadanie 3
W w/w okresie sprawozdawczym dokonano rekrutacji personelu (umowa zlecenia) oraz noboru uczestników (łącznie 68 osób).  W pierwszym kwartale pracy zajęcia odbyły się zgodnie z zaplanowanym programem w następującym zakresie:
- zajęć z języka angielskiego,
- zajęć z języka niemieckiego,
- prowadzenie zajęć w ramach kółka młodego przyrodnika.

Zadanie 5
W bieżącym okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano 2 tabliczki informacyjne opracowane zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji PO KL. Informacja o realizowanym projekcie oraz o uzyskanym wsparciu z EFS w ramach POKL została zamieszczona na stronie Urzędu Miasta w Pszowie oraz została wyemitowana w wiadomościach lokalnej telewizji TVT. Przed rozpoczęciem realizacji projektu wszyscy uczestnicy projektu zarówno personel projektu, jak i rodzice dzieci objętych zajęciami zostali poinformowani o współfinansowaniu realizowanego projektu z EFS w ramach PO KL.
 

 

II kwartał

Zadanie 1
W ramach zadania w niniejszym okresie sprawozdawczym dokonano zakupu niezbędnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia do prowadzenia zajęć - albumy (poz.12 ) oraz art. papiernicze (poz.13) W okresie sprawozdawczym odbyły następujące zajęcia:
- zajęcia koła fotograficznego,
- zajęcia koła plastycznego.

Zadanie 2
W w/w okresie sprawozdawczym zajęcia odbyły się zgodnie z zaplanowanym programem w następującym zakresie:
- prowadzenie warsztatów i zajęć dla uczniów wagarujących,
- organizacja spektaklu teatralnego o tematyce profilaktycznej,                                             - prowadzenie zajęć w ramach kółka informatycznego.

Zadanie 3
W w/w okresie sprawozdawczym  zajęcia odbyły się  w następującym zakresie:
- zajęcia z języka angielskiego,
- zajęcia z języka niemieckiego,
- prowadzenie zajęć w ramach kółka młodego przyrodnika,
 - organizacja wycieczki do planetarium oraz ZOO,                                                                   - organizacja 4 wycieczek w Beskidy,                                
- organizacja warsztatów ekologicznych,                                                                                    - organizacja wycieczki do Parku Krajobrazowego Rud Wielkich, rezerwatu Łężczok oraz Rud Raciborskich.                                                                                 
- wykonanie dokumentacji fotograficznej w wyjazdów.  

Zadanie 5
W trakcie realizacji poszczególnych zadań projektu wszyscy uczestnicy projektu zarówno personel projektu, jak i rodzice dzieci objętych zajęciami byli informowani o współfinansowaniu realizowanego projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
   

 

 

 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.