Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64
   
Głównym celem wszystkich zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pszowie Drukuj Email
                     
 

Głównym celem wszystkich zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Pszowie, dla swoich uczniów, w ramach projektu nr POKL.09.01.02-24-199/08-00 w pierwszym i drugim kwartale 2009 roku było wyrównywanie szans młodzieży z małego miasteczka, głównie z środowiska robotniczego, poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji zadań z zakresu: kultury, sportu, przedmiotów ścisłych i ekologii.
W pierwszym i drugim kwartale 2009 roku zajęcia pozalekcyjne realizowane były w ramach dwóch zadań:
-    Dodatkowe   zajęcia   dydaktyczno   –    wyrównawcze    oraz   specjalistyczne    służące
wyrównywaniu dysproporcji,
-    Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji
kluczowych.
W ramach pierwszego zadania w pierwszym kwartale 2009 roku odbyły się następujące zajęcia:
   Kółko „Szkoła nasz wspólny dom”
-    Kółko teatralne
-    Kółko sportowe
-    Koło fotograficzno
– redakcyjne (kółko fotograficzne oraz kółko młodych dziennikarzy)
Drugie zadanie natomiast było realizowane w formie zajęć:
-    Kółko „Myślimy lepiej - pracujemy sprawniej”
-    Zajęcia z Kółka majsterkowicza

Zajęcia z Kółka teatralnego miały na celu rozwijanie u uczniów twórczej aktywności, kształtowanie poprawnej dykcji poprzez gimnastykę narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe oraz kształtowanie właściwej modulacji i tempa wypowiedzi.
W ramach zajęć „Szkoła nasz wspólny dom” zorganizowano cykl spotkań mających na celu bliższe poznanie się uczniów oraz wzmocnienie więzi pomiędzy wszystkimi uczestnikami zajęć. W tym celu przeprowadzono szereg gier i zabaw psychologiczno – integrujących.
Zajęcia z Kółka sportowego opierały się na tematycznych grach i zabawach ruchowych, których celem było stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, rozwijanie ich zainteresowania aktywnością ruchową oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
Zajęcia z Kółka fotograficznego pozwoliły dzieciom poznać podstawowe pojęcia związane z fotografią i funkcjami aparatów cyfrowych, zajęcia z Kółka młodych dziennikarzy natomiast pozwoliły uczniom zapoznać się z głównymi źródłami informacji oraz gatunkami wypowiedzi literackiej.
W ramach zajęć „Myślimy sprawniej - pracujemy lepiej” podjęto działania mające na celu rozwijanie matematyczno – przyrodniczych zdolności uczniów, poprzez wdrażanie zabaw matematycznych w postaci łamigłówek, labiryntów, zagadek czy kwadratów magicznych.
Zajęcia z Kółka majsterkowicza miały na celu kształtowanie i rozwój postawy poznawczej i twórczej, rozwój umiejętności manualnych uczniów oraz ich zainteresowań technicznych.
Warto podkreślić, iż dzieci bardzo chętnie, systematycznie oraz z wielkim zaangażowaniem brały udział we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych.
W pierwszym kwartale 2009 roku dokonano także zakupu i montażu 2 tabliczek informacyjnych, opracowanych zgodnie z wytycznymi w zakresie promocji PO KL. Dodatkowo zakupiono 250 sztuk naklejek z logo, którymi oznakowano zakupione pomieszczenia, sprzęt oraz pozostałe wyposażenie. Informacja o realizowanym projekcie oraz o uzyskanym wsparciu z EFS w ramach PO KL została umieszczona na stronie Urzędu Miasta w Pszowie oraz została wyemitowana w wiadomościach lokalnej telewizji TVT. Przed rozpoczęciem realizacji projektu wszyscy uczestnicy projektu, zarówno personel projektu, jak i rodzice dzieci objętych zajęciami, zostali poinformowani o współfinansowaniu realizowanego projektu z EFS w ramach PO KL.
W drugim kwartale 2009 roku w ramach zadania pierwszego zorganizowano następujące zajęcia:
-    Kółko teatralne
-   Koło fotograficzno –
redakcyjne (kółko fotograficzne oraz kółko młodych dziennikarzy)
-    Kółko sportowe
-    Kółko „Szkoła nasz wspólny dom”

Drugie zadanie natomiast było realizowane w ramach następujących zajęć:
-    Kółko „Myśli lepiej – pracujemy sprawniej”
-    Kółko młodego majsterkowicza
-    Zorganizowanie wycieczki do planetarium i ZOO

W ramach zajęć obejmujących Kółko teatralne prowadzono m. in: ćwiczenia z dykcji, wymowy wyrazów, zasad wymowy głosek ą i ę, ćwiczenia dramowe i choreograficzne. Dodatkowo członkowie kółka wraz z opiekunem wzięli udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez zawodowego aktora.
Na zajęciach Kółka młodych dziennikarzy zapoznano uczniów z gatunkami wypowiedzi literackiej (m. in. wywiad, reportaż, ankieta) oraz przeprowadzono ćwiczenia w zakresie pracy ze słownikami (m. in. ortograficznym, poprawnej polszczyzny i języka polskiego).
W ramach Kółka fotograficznego doskonalono już nabyte umiejętności fotografowania wraz z kształtowaniem rozwoju intelektualnego uczniów, wrażliwości estetycznej oraz umiejętności krytycznej samooceny.
Na zajęciach Kółka „Szkoła nasz wspólny dom” realizowano zabawy tematyczne, związane z integracją, m. in: „Jesteśmy zgranym zespołem”, „Jak być dobrym kolegą, dobra koleżanką?”
W ramach Kółka sportowego realizowano zadania z zakresu m.in.: gier i zabaw ruchowych oraz orientacyjno – porządkowych, lekkiej atletyki, gimnastyki, mini siatkówki, mini koszykówki, mini piłki ręcznej, mini piłki nożnej, tenisa stołowego oraz sportów zimowych.
W drugim kwartale na zajęciach Kółka „Myślimy lepiej – pracujemy sprawniej” prowadzono ćwiczenia z zakresu planowania podróży, korzystania z przewodników i informatorów turystycznych, rozkładu jazdy pociągów oraz mapy. Przeprowadzono także ćwiczenia z zakresu zagadnień matematyczno – przyrodniczych oraz zajęcia „Jestem świadomym użytkownikiem roweru”, zapoznające uczniów z budową roweru.
W trakcie zajęć z Kółka młodego majsterkowicza uczniowie zapoznali się z warsztatem tkackim oraz ze sposobami łączenia obwodów elektrycznych i elektronicznych, z pomocą zakupionych zestawów elektrycznych, elektronicznych oraz krosna.
W ramach zajęć zorganizowano także wycieczkę do planetarium oraz ZOO.
W drugim kwartale wszyscy uczestnicy projektu, zarówno personel projektu, jak i rodzice dzieci objętych zajęciami, zostali poinformowani o współfinansowaniu realizowanego projektu z EFS w ramach PO KL.

 
 

 

 zdjęcia z prowadzonych zajęć:

koło dziennikarskie

koło majsterkowicza

spektakl

 

 

 

 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.