Jubileusz 90 Rocznicy Urodzin Franciszka Grzegorzka. Drukuj Email
 Jubileusz 90 Rocznicy Urodzin Franciszka Grzegorzka. 
 
Franciszek Grzegorzek Prezes Zarządu Koła Miejskiego Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Pszowie, Członek Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach, Zasłużony dla Rozwoju Miasta Pszowa i członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa b. Kopalni Węgla Kamiennego „Anna" w Pszowie, w dniu 25 lipca 2009 r. obchodzi uroczyście Jubileusz 90 Rocznicy Urodzin. Mimo sędziwego wieku jest on nadal bardzo aktywny i odpowiedzialny. Jego życie nie było usłane różami. Przechodził wzloty i kłopoty, sytuacje trudne i szczęśliwe.
 
            Pochodzi z polskiej rodziny patriotycznej, w której wychowywał się w latach młodzieńczych. Ojciec był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska i uczestniczył w 3-ch Powstaniach Śląskich. Jego teść Jan Kolańczyk, też był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich i brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Dumnie wygląda z gabloty w „Kombatanckiej Izby Pamięci".
             Młody Franciszek od najmłodszych lat przechodził szkołę życia, czerpał wzory z ojca, rodziny i najbliższego otoczenia. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej ukończył przeszkolenie wojskowe I i II stopnia, wstąpił do Oddziału Młodzieży Powstańczej, który działał przy grupie Związku Powstańców w Pszowie. Ciągnęło go do wojska, tym bardziej że roboty dla młodych ludzi nie było. W 1938 r. zgłosił się jako ochotnik do Wojska Polskiego, ale przyjęto go dopiero w marcu 1939 roku. Skierowany został do 75 Pułku Piechoty w Chorzowie. Służył w 3-ciej kompanii w Rybniku, skąd został przeniesiony do Szkoły Podoficerskiej w Hajdukach Wielkich. Tam zastała go wojna.
             W kampanii wrześniowej bierze udział w walkach obronnych - począwszy od Michałkowie, gdzie brał udział w walkach z Freikorpsem poprzez Wyry, Opatów, Janów Lubelski, Biłgoraj i Tomaszów Lubelski. W okolicach Zwierzyńca, w ciężkich walkach zostaje ranny i dostaje się do niewoli.. Został przewieziony do Szpitala w Zwierzyńcu, a następnie do obozu jenieckiego w Jarosławiu. Stamtąd udaje mu się zbiec i wrócić do domu w Pszowie.
              W czasie okupacji był dwukrotnie aresztowany przez Gestapo za odmowę zgłoszenia się do poboru wojskowego i odmowę podpisania Volkslisty III-ciej grupy. Po zwolnieniu z aresztu w 1940 r. zostaje wysłany do obozu pracy koło Brunświku, skąd po 2-ch miesiącach zbiegł i ukrywał się z dala od domu. Znalazł pracę w Kędzierzynie, zdobył dokumenty pracy i wrócił do Pszowa. W styczniu 1942 r. rozpoczął pracę w Kopalni Węgla Kaniennego „Anna", gdzie pracował do 1945 roku. Po wyzwoleniu Pszowa przez Armię Radziecką w miesiącach: marcu i kwietniu 1945 r. pełnił tymczasowo służbę w Milicji Obywatelskiej zabezpieczając ład i porządek w Pszowie.
                Po skończonej wojnie, trzeba było uruchomić kopalnię. Brakowało do tego celu przygotowanego dozoru górniczego. Dozór Niemiecki uciekł przed przybyciem nowych władz, a własnego nie było. Trzeba było szybko szkolić nowe kadry z pośród doświadczonych górników. We wrześniu 1945 r. Grzegorzek Franciszek, jako doświadczony górnik, wraz z innymi został skierowany przez Kierownictwo Kopalni „Anna" do Państwowej Szkoły Górniczej w Katowicach, po ukończeniu której otrzymał Dyplom Technika Górniczego Od 1948 r został zatrudniony w dozorze górniczym na dole, pracując na różnych stanowiskach od nadgórnika począwszy do kierownika oddziału włącznie. 31 sierpnia 1974 roku. przeszedł na emeryturę.
                 W sierpniu 1975 r. wstąpił do Koła Miejskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Jeszcze w czasie pracy zawodowej w Kopalni „Anna", bierze czynny udział w pracach społecznych na terenie miasta Pszowa. Po przyjęciu go do ZBoWiD włącza się do aktywnego działania, mając duże doświadczenie w pracy organizacyjnej z ludźmi. W okresie jednej kadencji był członkiem Komisji Rewizyjnej Koła. Od 1980 r, pełnił już funkcję V-ce Prezesa Koła a od 1982 r. do dnia dzisiejszego jest Prezesem Koła Miejskiego. Przez kilka kadencji jest też członkiem Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach. Jego pełne zaangażowanie i osobisty udział w Pracach Koła Miejskiego są podstawą uzyskiwanych wyników działalności Koła, wysoko ocenianych przez władze miejskie Pszowa, jak i Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach.
                Po dokonanej transformacji ustroju politycznego w Polsce w 1989 r. w wyniku przeprowadzonej weryfikacji członków organizacji kombatanckiej został pozytywnie zweryfikowany. Stał się członkiem nowej organizacji kombatanckiej, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W dalszym ciągu powierzone mu zostało stanowisko Prezesa Koła Miejskiego w Pszowie.
                 Był inicjatorem i organizatorem fundacji nowego sztandaru organizacyjnego Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Pszowie.
                  Z okazji 60 rocznicy wybuchu II wojny światowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianował go na pierwszy stopień oficerski podporucznika Wojska Polskiego, a Prezes Rady Ministrów przyznał mu „PATENT" potwierdzający, że w latach walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem pełnił żołnierską powinność i uzyskał prawo do zaszczytnego tytułu: „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny".
                Natomiast z okazji 65 rocznicy wybuchu II wojny światowej Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie, przyznał mu Dyplom Uznania „OBROŃCY OJCZYZNY". W 2005 r. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach awansował go do stopnia porucznika Wojska Polskiego z tytułu udziału w poczcie sztandarowym Koła Miejskiego w Pszowie, oraz reprezentacji Koła Miejskiego na zewnątrz.
 
Do najbardziej znaczących wyników działalności w okresie jego kierowania związkiem kombatantów należy zaliczyć:
  • W porozumieniu z władzami miasta, znalezienie i przystosowanie nowych pomieszczeń dla działalności „Kombatanckiej Izby Pamięci Narodowej".
  • Odbudowa zniszczonego przez Niemców obelisku upamiętniającego powrót Górnego Śląska do Macierzy Polskiej.
  • Wybudowanie pomnika Franciszka Chrószcza - „Śląskiego Drzymały" dla potomności miasta a zwłaszcza młodzieży Pszowa.
  • Dokonanie weryfikacji członków Koła Miejskiego w Pszowie, oraz wymiana nowych zaświadczeń i legitymacji kombatanckich.
  • Ufundowanie, wykonanie, i poświęcenie nowego sztandaru organizacyjnego Koła Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więzniów w Pszowie.
  • Urządzenie Parku dla młodzieży miasta Pszowa.
  • Sprawowanie roli prelegenta Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych na spotkaniach z młodzieżą Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w Pszowie.
  • Doprowadzenie do rejestru „Kombatanckiej Izby Pamięci Narodowej" jako „Miejsca Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa" pod nazwą „Kombatancka Izba Pamięci" w Pszowie.
  • Współautorstwo pracy zbiorowej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Pszowie pt: "Pomniki Pamięci Narodowej w Pszowie na Górnym Śląsku".
Szczególnego uznania wymaga jego działalność nad integracją kombatantów wszystkich środowisk i stałe staranie się o pełne uznanie i szacunek dla członków zwyczajnych i podopiecznych.
             Za działalność wojskową, zawodową i społeczną został nagrodzony licznymi odznaczeniami, odznakami zasługi i wyróżnieniami resortowymi, a między innymi: Sztandar Pracy II Klasy, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Ministerstwa Obrony Czeskiej Republiki z okazji 60 Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, Odznaka za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Odznaka za Zasługi dla Rozwoju Miasta Pszowa.
              W dniu 25 lipca 2009 r. Franciszek Grzegorzek obchodził będzie Jubileusz 90 Rocznicy Urodzin w nastroju dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny, Miasta Pszowa, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz własnej rodziny.
 
   

 

 

 

 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.