Aktywizacja społeczna i zawodowa Drukuj Email
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszowie informuje o realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów” współfinansowanego środkami Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
 
 Projekt pt. „Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych OPS w Gminie Pszów” jest skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn – pozostających bez pracy klientów OPS w Pszowie. Nabór do projektu prowadzą pracownicy socjalni OPS Pszów, warunkiem udziału w projekcie jest korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu pozostawania bez pracy, przy czym nie określono okresu pozostawania bez pracy, ani okresu pozostawania w systemie świadczeniobiorców OPS – dopuszcza się zakwalifikowanie osób dotychczas nie korzystających ze świadczeń z pomocy społecznych, zgłaszających się do OPS w Pszowie celem udziału w projekcie. Od osób chętnych do udziału w projekcie oczekuje się, iż będą zainteresowane podjęciem wspólnych działań mających na celu poprawę ich trudnych sytuacji życiowych, w szczególności zmierzających do zdobycia lub zwiększenia kwalifikacji zawodowych, poprawy relacji w rodzinie i najbliższym otoczeniu, nabycie lub zwiększenie kompetencji społecznych.
                                                                          
                 
 
 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.