Nie jestem gorszy - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia Drukuj Email
 
W dniu 31 października 2008 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję i przekazaniu dofinansowania na realizację projektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie pt. „Nie jestem gorszy – wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Zarząd przeznaczył na realizację w/w projektu w latach 2008-2010 łączną kwotę dofinansowania w wysokości 365 669,25 PLN.
Przedmiotem projektu jest przygotowanie kompleksowej oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku 7-13 lat w zakresie dodatkowych zajęć zarówno w obszarze nauki języka angielskiego, prawidłowego rozwoju ruchowego, jak również w zakresie warsztatów edukacyjno – korekcyjnych czy integracji społecznej dzieci z klas integracyjnych.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa

 

 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.