Decyzja o uruchomienie dodatkowego oddziału w Przedszkolu nr 3 w Pszowie Drukuj Email
 

  

 

 
W dniu 19 września 2008r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przekazaniu dofinansowania na realizację projektu Publicznego Przedszkola nr 3 w Pszowie pt. Uruchomienie dodatkowego oddziału w Przedszkolu nr 3 w Pszowie” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.1. „ Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.
Zarząd przeznaczył na realizację w/w projektu w latach 2008-2010 łączną kwotę dofinansowania w wysokości 321522,11zł.
Przedmiotem projektu jest utworzenie nowego oddziału dla 24 dzieci wyposażonego w niezbędne pomoce dydaktyczne, meble oraz pozostałe wyposażenie oddziału. Nowy oddział przedszkola będzie zlokalizowany w salce gimnastycznej obecnego Przedszkola zaadoptowanej na potrzeby nowej grupy przedszkolaków.
Nowoutworzony oddział przedszkola umożliwi stworzenie dzieciom dogodnych warunków wyrównywania szans edukacyjnych szczególnie tym z rodzin patologicznych jak również z rodzin o niskich dochodach.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa

 


 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.