Ks. Infuat Lucjan Lamża Drukuj Email
              Ks. Infułat Lucjan Lamża urodził się 5 czerwca 1938 r. w Pszowie. Jego rodzicami byli: ojciec - dr n. med. Eberhard Lamża, urodzony w Kamieniu Rybnickim  (28.12.1891 r.), matka – Edeltrauda Lamża z domu Flaschka, urodzona we Wrocławiu (31.12.1895 r.). W latach 1925 do 1945 r. rodzina mieszkała w Pszowie, gdzie ojciec Eberhard Lamża był jedynym przed wojną lekarzem, który praktykował na rozległym obszarze m.in. w Bukowie, Bluszczowach, Syryni, Lubomi, Krzyżkowicach, Kokoszycach, Pogrzebieniu i Kornowacu. Był znanym i cenionym lekarzem. Rodzina opuściła Pszów w sierpniu 1945 r. i osiedliła się w rejonie Fuldy w Niemczech, gdzie dr Eberhard Lamża  pracował jako lekarz aż do śmierci 8 czerwca 1964 r.

             Ks. Infułat Lucjan Lamża naukę w szkole podstawowej rozpoczął jeszcze w Pszowie w 1944 r. W maju 1958 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Fuldzie, gdzie studiował filozofię przez cztery  semestry, następnie w  1960/1961 studiował teologię we Fryburgu w Szwajcarii.W latach 1961-1965 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał  licencjat teologii. Następnie w 1965-1968 kontynuował studia w Papieskim Instytucie Nauk Wschodnich w Rzymie.  24 października 1965 r. przyjął święcenia kapłańskie w obrządku bizantyjsko-słowiańskim. Od 1 listopada 1973 r. aż do 31 marca 2004 r.  pracował w Kongregacji Kościołów Wschodnich. Od 1 czerwca 2004 r. przeszedł na emeryturę w Watykanie, ale pracuje w Fuldzie w Kurii diecezjalnej w Oddziale „Weltkirche Aufgaben. Mission-Entwicklung-Frieden”. W 2004 r. otrzymał zaszczytny tytuł Księdza Infułata. Ma również prawo noszenia bizantyjskiej mitry.

            Ks. Lucjan Lamża utrzymuje stały kontakt z miejscowością swojego urodzenia, Parafią p.w. Narodzenia NMP oraz pszowskimi organizacjami kulturalnymi. Był jednym  z inicjatorów Międzynarodowego Zjazdu Pszowików, które odbyło się w czerwcu br.  W roku jubileuszu 10-lecia Samorządności Miasta Pszów Uchwałą Nr XXVII/185/2005 Rady Miejskiej w Pszowie nadano Ks. Infułatowi dr Lucjanowi Lamża Honorową Odznakę „Zasłużony dla Rozwoju Miasta Pszów”.

            W latach 1938/39 niedaleko mostu łączącego Pszów z Pszowskimi Dołami, w sąsiedztwie kopalni „Anna” dr Lamża rozpoczął budowę dużego domu mieszkalnego „Lamżowca”. Jednak działania wojenne przerwały budowę budynku i praktykę lekarską. Po 1945 roku willa dr Lamży została skonfiskowana przez władze komunistyczne i przerobiona na przychodnię lekarską. Rodzinny dom, w którym teraz mieści się Ośrodek Zdrowia, Ks. Infułat Lucjan wspólnie ze swoją siostrą Urszulą, przekazał w darze mieszkańcom  Pszowa. O fakcie tym przypomina tablica pamiątkowa umieszczona przy wejściu do budynku.

            W uznaniu zasług za działalność na rzecz promocji Miasta Pszów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz w dowód wdzięczności za przekazanie budynku „Ośrodka Zdrowia” dla mieszkańców Miasta na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/150/2008  z dnia 26 czerwca 2008 roku w Pszowie nadano Księdzu Infułatowi dr Lucjanowi Lamża tytuł Honorowego Obywatela Miasta Pszów.
 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.