Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64
   
Koło Pszczelarzy Nr 39 w Pszowie Drukuj Email

      

Prezesem Koła jest Stanisław Oślizło

– dyplomowany Mistrz Pszczelarski

Od dawnych czasów na terenie Pszowa istniały pasieki, ale właściciele nie należeli do żadnego związku. Wiadomo, że w czasie drugiej Wojny Światowej pszczelarze z Pszowa dołączyli do Koła w Czernicy, gdyż był to warunek przydziału cukru. O dalszej działalności brak informacji, dopiero w 1957 roku zaczęły odbywać się spotkania w pasiekach a w szczególności w stolarni pana Alojzego Bugla. Organizacji miała charakter lokalny i dotyczyła terenu miasta Pszowa. W 1962 roku założono Koło Pszczelarzy w Pszowie, a prezesem wybrano Franciszka Kowola. Brak z tego okresu dokumentacji. Dopiero w 1965 roku ówczesny powiatowy Prezes Zarządu Pszczelarzy w Wodziaławiu Śląskim pan Stanisław Pośpiech zorganizował i prowadził zebranie organizacyjne, omówił znaczenie Koła Pszczelarzy i korzyści jakie z tego tytuły mogą osiągnąć pszczelarze. Na tym zebraniu wybrano zarząd koła, w skład którego weszli:

 

Henryk Gedyga – Prezes
Jan Mencel – Sekretarz
Konrad Grimel – Skarbnik
Stanisław Poznański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Praca Koła zaczęła się stabilizować. Początki były trudne, ale najważniejsze, że działalność Koła trwa nieprzerwanie po dzień dzisiejszy. Dużą zasługę dla funkcjonowania i rozwoju naszego Koła w tamtych czasach miał Zarząd Kopalni „Anna” stwarzając dobre warunki organizacyjne i finansowe.

Z dokumentacji wynika, że z obecnych członków Koła tylko kol. Ryszard Świerczek należał do Koła w momencie założenia w 1965 roku.

Praca w Kole układa się dobrze. Co miesiąc odbywają się zebrania na których oprócz spraw organizacyjnych jest pogłębiana wiedza fachowa oraz dyskusja na różne bieżące tematy. Poza tym mamy zebrania praktyczne w pasiekach naszych członków. Co rocznie bierzemy udział w Dożynkach w Pszowie i sąsiednich miejscowościach oraz organizujemy wystawy i prelekcje na tematy pszczelarskie z okazji Dni Promocji Zdrowia w tutejszym MOK-u.

Członkowie naszego Koła biorą udział w kursach i szkoleniach na tematy pszczelarskie organizowane przez Śląski Związek Pszczelarski, prenumerują również fachowe czasopisma uzupełniając swą wiedzę. Członkowie Koła organizują prelekcje na tematy pszczelarskie w okolicznych szkołach.

Organizujemy również wycieczki do różnych atrakcyjnych miejsc związanych z pszczelarstwem i nie tylko.

Corocznie uczestniczymy także w spotkaniach, wystawach i wykładach organizowanych w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie Śmiłowicach w ramach tzw. Otwartych Drzwi. Członkowie naszego Koła także brali udział w wyjazdach zagranicznych do Austrii, Czech, Węgier i Włoch zorganizowanych przez Śląski Związek Pszczelarski w Katowicach. Również przedstawiciele naszego Koła kol. Eugeniusz Maciejewski uczestniczył w Światowym Kongresie Pszczelarzy „Apimondia” w Brukseli.

Prowadzimy również kronikę Koła, gdzie znajdują się zdjęcia i opisy najważniejszych wydarzeń z życia Koła.

Od roku 2004 Koło posiada sztandar ufundowany przez członków Koła ze wsparciem finansowym ze stron Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wodzisławiu Śląskim, Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu Śląskim oraz Urzędu Miasta w Pszowie. Poczet sztandarowy bierze udział w uroczystościach państwowych i kościelnych.

W okresie 50 – lecia funkcję Prezesa pełnili kolejno:

Franciszek Kowol (senior) jedna skrócona kadencja
Henryk Gedyga jedna kadencja
Teodor Ferdyan dwie kadencje
Stanisław Poznański dwie kadencje
Robert Szmelich jedna kadencja
Franciszek Kowol (junior) cztery i pół kadencji
Stanisław Pośpiech jedna kadencja

Z pozostałych członków Zarządu należy wymienić:

Jan Mencel Sekretarz przez 4 kadencje
Bolesław Ruszka Skarbnik przez 4 kadencje
Zygmunt Bauerek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przez 6 kadencji
Emanuel Burda Skarbnik przez 2 kadencje
Janusz Lasota Skarbnik przez 2,5 kadencje
Augustyn Klimek V-ce Prezes przez 2 kadencje
Stanisław Pośpiech V-ce Prezes przez 2 kadencje
Bogdan Maciejewski Skarbnik przez 2 kadencje
Henryk Gorzolnik Członek Zarządu przez 2 kadencje

Maksymalnie nasze Koło liczyło 45 członków a obecnie jest nas 25-ciu. Można zauważyć wyraźną tendencję spadkową. Średnia wieku naszych członków jest powyżej 60 lat. Brak napływu młodzieży. W związku z występowaniem pasożyta pszczół Warroa Destruktor i towarzyszących mu chorób wirusowych chów pszczół jest bardziej pracochłonny.

CZYTAJ DALEJ  

 

 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.