Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64

Warning: Division by zero in /home/virtualki/130086/www/portal3/templates/business_blue/nav_menu.php on line 64
   
Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III Drukuj Email
    
 
Indywidualizacja gwarancją lepszego jutra – dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Pszowie

Projekt systemowy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z Gminy Miasta Pszów w ramach indywidualizacji procesu kształcenia w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Pszowie. Projekt skierowany jest do uczniów klas I – III ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, u których zdiagnozowano specyficzne trudności oraz szczególne uzdolnienia.
Projekt obejmuje następujące zadania w poszczególnych szkołach podstawowych:
 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszowie
 • zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • zajęcia logopedyczne.
 
 
 
 
 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 • zajęcia usprawniające koncentrację uwagi,
 • zajęcia kaligraficzne,
 • zajęcia muzyczno-ruchowe dla uczniów uzdolnionych,
 • zajęcia usprawniające zdolności manualne dla uczniów uzdolnionych.
 
 
 
 
 
 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pszowie
 • zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • zajęcia artystyczno-techniczne.
 
Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., a jego całkowita wartość wynosi 177 394,00 zł.


 
 
 
   
   
telefon kontakt forumt
BIP sekap
KPSK
SMS
facebook
jubileusz
orlik
francja
wku
UE
katalog firm
UE
WFOSIGW
UE
Œwiadomy Obywatel
Lodowisko
Turystyka
Droga Poludniowa
galeria
bazylika
radio
roefs

Informujemy, iż serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Kliknij TUTAJ aby ukryć ten komunikat.